Terug naar

Demontage van radiatoren en thermostatische kranen

Bouwmaterialen die geschikt zijn voor hergebruik, radiatoren en thermostatische kranen kunnen in één uur tijd worden gedemonteerd, met inachtneming van een eenvoudige procedure die uitvoerig wordt beschreven in de demontagehandleiding. Timing, noodzakelijke arbeidskrachten, financiële valorisatie en websites voor doorverkoop van materiaal worden ook in deze handleiding gepreciseerd.

De afbeeldingen en informatie in deze fiche zijn afkomstig van het Construcity.brussels (voorheen BRC Bouw).

Benaming van het materiaal

Radiatoren_Composants© Construcity.brussels

Praktische details

Demontage:

  • 2 personen / radiator
  • 60 minuten / radiator

Financieel:

  • > 200 euros / gietijzeren radiator
  • > 100 euros / handdoek / design / hoog vermogen radiator

Sites voor herverkoop:

Demontagehandleiding

Radiateur_1ère page

Om toegang te krijgen tot de demontagehandleiding, met de volgende informatie :

  • Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Controle vóór demontage

  • Stappen van de demontage

  • Bewaring en hermontage

Handleiding (printbaar)

Handleiding (webversie)

Materiauteek : een educatieve website over hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis

Bijgewerkt op 28/09/2016