MAN07 - Demontage Lavabo_top

Voorziening | Demontage van wastafels en kranen

Demontage van wastafels en kranen

© Summer Photographer / Shutterstock.com

Een onbeschadigde wastafel en een correct werkende kraan kunnen volledig worden gedemonteerd en hergebruikt of doorverkocht. Deze producten zijn vaak terug te vinden op websites voor doorverkoop. Voor de demontage moet u systematisch de procedure volgen, en daarbij in elke fase de voorzorgsmaatregelen nemen die uitvoerig worden beschreven in de demontagehandleiding.

De afbeeldingen en informatie in deze fiche zijn afkomstig van het Construcity.brussels (voorheen BRC Bouw).

Benaming van het materiaal

Wastafels_Composants

© Construcity.brussels

Praktische details

Demontage:

  • 1 persoon / wastafels
  • 40 minuten / wastafels

Financieel:

  • > 30euros / geëmailleerde westafels
  • > 30euros / geëmailleerde kranen
  • > 50euros / designwastafels
  • > 80euros / designkranen

Sites voor herverkoop:

Demontagehandleiding

Lavabo_1ère page

Om toegang te krijgen tot de demontagehandleiding, met de volgende informatie :

  • Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Controle vóór demontage

  • Stappen van de demontage

  • Bewaring en hermontage

Handleiding (printbaar) pdf format

Handleiding (webversie)

Materiauteek : een educatieve website over hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis

bijgewerkt op 05/10/2016

Code n° : G_MAN07 - Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw - Andere thema's : Werf | Hergebruik | Circulaire economie - Gerelateerde project components : Drinkbaar water