Terug naar

De voorziening uitvoeren

 Opvolging van de werken

De werken zijn niet buitengewoon complex. Er moet wel een aandachtspunt worden gemaakt van de overeenstemming van het systeem met de elektrische normen en van de controle van het systeem door een erkend organisme.

Beheer

Om meerdere elektrische voertuigen te beheren en de werking van het systeem te optimaliseren, is het raadzaam om een beheersysteem te voorzien.

Een beheersysteem bestaat uit een grafische gebruikersomgeving die is verbonden met het oplaadsysteem door middel van een computernetwerk. Tal van gegevens zijn dan beschikbaar, zoals het elektriciteitsverbruik, het gebruik van de verschillende auto's, het aantal afgelegde kilometers of de beschikbaarheid van de auto's en de oplaadpunten. Wanneer verschillende parameters worden geconfigureerd, is het mogelijk om de energiekosten of een koolstofbalans te berekenen. De beheersystemen maken het ook mogelijk om die informatie in de vorm van een grafiek te verkrijgen, of om ze te exporteren voor een beter gebruik van de gegevens.

Dit systeem kan worden geïnstalleerd op een toepassingsgerichte computer. De oplossing van een webinterface krijgt echter steeds meer de voorkeur, wegens het gebruiks- en toegangsgemak. Deze programma's staan over het algemeen ook meerdere niveaus van functionaliteit toe, naargelang van het type gebruikersprofiel.

Zoals reeds werd vermeld, is een beheersysteem niet altijd noodzakelijk, maar wordt het aanbevolen voor een collectief gebruik van de elektrische voertuigen. Het is onmisbaar voor het beheer van een wagenpark van elektrische voertuigen of voor automatische facturatie.

Voorbeeld beheersysteem

image14(Bron : Electrabel )

Afbeelding beheersysteem

image15 (Bron : Schneider Electric)

Een beheersysteem maakt het ook mogelijk om het onderhoud te vergemakkelijken door het melden van alarmen wanneer het oplaadpunt defect is of van voorgeprogrammeerde alarmen (bedrijfsuren, ...).

Een beheersysteem kan ook worden gebruikt voor het energiebeheer van het oplaadsysteem. Het is in twee gevallen noodzakelijk om de ladingen te beheren:

  1. Het systeem is verbonden met een slim netwerk ("smart grid"). Het netwerk zal dan voor het oplaadsysteem bepalen hoeveel laaduren wenselijk zijn. Afhankelijk van de laadprioriteit begint het beheersysteem het elektrische voertuig al dan niet te laden. De verbinding met het netwerk maakt het ook mogelijk om de auto's als energieopslagruimte te gebruiken. Dit geval is nog niet ontwikkeld, maar zal in een relatief nabije toekomst zijn intrede doen.
  2. Het beschikbare elektrische vermogen is niet toereikend. Het beheersysteem zal dan overgaan tot een belastingsafschakeling naargelang de prioriteiten en een bepaald algoritme. Dit type configuratie wordt "oplaadpuntenbundel" genoemd.

Onderhoud

De oplaadpunten vereisen geen specifiek onderhoud. Elektriciteit maakt immers een schone overbrenging van de energie mogelijk (in tegenstelling tot benzine die kan lekken, bijvoorbeeld). Een periodiek onderhoud zal het wel mogelijk maken om de staat van de stekkers te controleren, en zich ervan te vergewissen dat er geen verbinding werd geforceerd door een gebruiker.

Bijgewerkt op 16/03/2023