Terug naar

Bezinktank

Een bezinktank vangt de eerste regen op, d.w.z. de regen die het meeste organische materiaal bevat. Omdat het stof en de deeltjes de tijd krijgen om naar de bodem van de tank te zakken, vormt dit een eerste stap in de filtering. Zo ontstaat er minder slib in de recuperatietank, wat allerhande storingen kan voorkomen. Het water in de bezinktank is niet geschikt voor gebruik.

Hoe groot moet een bezinktank zijn?

Het is belangrijk dat een bezinktank de juiste afmetingen heeft. In een te kleine tank krijgen de zwevende deeltjes niet voldoende tijd om te bezinken, terwijl een te grote tank zinloos is, omdat het water in deze tank niet kan worden gebruikt.

Doorgaans bedraagt het volume van de bezinktank 20% van dat van de recuperatietank.

Welke accessoires moeten er in de bezinktank worden voorzien?

De volgende elementen moeten worden geïnstalleerd:

  • Een rustige toevoer onderaan de buis die het water van het dak naar de tank voert, om opwervelen te voorkomen;
  • Een overloop naar de recuperatietank, indien nodig uitgerust met een specifieke voorziening om onzuiverheden tegen te houden;
  • Uitvoerbuis:

    • aan de bovenkant van de bezinktank;
    • met een T-stuk of een neerwaartse bocht in het bezinkingsgedeelte om te voorkomen dat drijvende onzuiverheden van het bezinkingsgedeelte naar het opslaggedeelte kunnen.
© Leefmilieu Brussel

Waar bevindt de bezinktank zich?

De bezinktank bevindt zich stroomopwaarts van de recuperatietank. Hij kan de volgende vormen aannemen:

  • een compartiment ingebouwd in de recuperatietank. Geprefabriceerde tanks voorzien meestal geen bezinktank;
  • een kleine tank, los van de recuperatietank.

Hoe kan de bezinktank worden onderhouden?

Voor bezinktanks gelden dezelfde aandachtspunten als voor een recuperatietank.

Een bezinktank heeft echter frequenter onderhoud nodig dan een recuperatietank. De frequentie hangt af van het ontwerp en het onderhoud van de voorgaande elementen. Tijdens de jaarlijkse inspectie van de tank, kan worden beslist of de tank moet worden schoongemaakt.

Meer weten

In de Gids

Websites

Bijgewerkt op 09/05/2018