Terug naar

Nafiltering

Zelfs wanneer er stroomopwaarts van de recuperatietank verschillende filtervoorzieningen geïnstalleerd zijn, kan het water in de tank verontreinigende stoffen bevatten, zoals deeltjes, bacteriën of organische stoffen, die het water een ongewenste smaak en kleur geven. Voor huishoudelijk gebruik kunnen deze verontreinigende stoffen worden verwijderd met nafiltering.

Is nafiltering noodzakelijk?

Elke filtermethode heeft voor- en nadelen wat betreft debiet, onderhoud en kosten. Stem de keuze van de filter dus goed af op het gewenste gebruik van het gerecupereerde water en de stroomopwaarts geïnstalleerde filtervoorzieningen.

Hier bespreken we de verschillende mogelijkheden.

 • Nafiltering is niet nodig : voor besproeiing van de omgeving (regenton); voor toiletspoeling wanneer er doeltreffende voorfiltering voorzien is en het voor de bouwheer geen probleem is dat het water in de toiletten gekleurd is.
 • Nafiltering van water dat niet bedoeld is voor consumptie : toiletspoeling, besproeiing, wasmachine enz. Het volstaat de onzuiverheden weg te filteren. De mate van filtering hangt af van de volgende elementen:

  • Bescherming van voorzieningen tegen vervuiling;
  • Verbetering van de waterkwaliteit: kleur en geur.
 • Nafiltering van water dat bedoeld is voor consumptie : wanneer de gebruiker direct in contact komt met het water (douche/bad, vaatwasser) of ervan drinkt.

Zie ook het menu ‘Mogelijk gebruik van regenwater' in het dossier ‘Regenwater opvangen'.

Hoe worden onzuiverheden weggefilterd?

Er bestaan verschillende soorten mechanische filters om onzuiverheden uit water te verwijderen, met een steeds fijner filtervermogen. We kunnen bijvoorbeeld eerst een sedimentfilter plaatsen, vervolgens een deeltjesfilter en tot slot een actieve-koolfilter.

Sedimentfilter

Sedimentfilter

image74Bron: Durlem

Sedimentfilters hebben de volgende kenmerken:

 • ze filteren deeltjes van 150 tot 25 µm ;
 • bij een doeltreffende voorfiltering is een sedimentfilter overbodig;
 • ze verwijderen zwevende deeltjes (zand, stof, plantaardige deeltjes enz.) die het water licht troebel maken;
 • er bestaan patronen met een wasbare zeef , die minder vaak moeten worden vervangen dan wegwerppatronen ;
 • onderhoud/vervanging: om de 3 tot 6 maanden.

Deeltjesfilter

Filterkaars

image75Bron: Cristal Filter

Deeltjesfilters hebben de volgende kenmerken:

 • ze filteren deeltjes van 25 tot 5 µm ;
 • ze bestaan uit filterkaarsen gemaakt van microvezels van thermogelast polypropyleen;
 • omdat het filterhuis transparant is, is de toestand van het patroon gemakkelijk te controleren.
 • onderhoud/vervanging: om de 3 tot 6 maanden.

Actieve-koolfilter

Actieve kool is koolstof dat kan absorberen door microporeuze filtering. De poriën vormen samen een groot contactoppervlak waarop de koolstofatomen bepaalde elementen in het water fixeren.

Actieve-koolpatroon

image76Bron: Honeywell

Actieve-koolfilters hebben de volgende kenmerken:

 • ze filteren deeltjes kleiner dan 5 µm ;
 • ze verwijderen organische verbindingen (pesticiden, trihalomethanen enz.);
 • ze beperken de aanwezigheid van organische chloorverbindingen, calcium en zware metalen ;
 • ze ontkleuren het water;
 • ze wijzigen de minerale samenstelling van het water niet en absorberen geen nitraten;
 • onderhoud/vervanging: om de 3 tot 6 maanden.

Triplexfilter

Voor de meest voorkomende toepassingen worden de drie soorten filters in serie geïnstalleerd. Er bestaan ook modellen in ‘triplexformaat', waarin de drie filters ingebouwd zijn. De combinatie van deze filters levert niet-drinkbaar maar onschadelijk water op. Er bestaat met andere woorden geen risico wanneer een gebruiker het per ongeluk drinkt.

Triplexfilter voor regenwater

image73van links naar rechts: sedimentfilter - deeltjesfilter - actieve-koolfilter - Bron: Honeywell

Hoe kunnen we water drinkbaar maken?

Als we nog een stap verder willen gaan en het water drinkbaar maken, moeten we nog meer filteren om ook micro-organismen, bacteriën, virussen, pesticiden, zware metalen enz. te verwijderen. Nadat de onzuiverheden zijn weggefilterd met de hierboven beschreven filters (sommige leveranciers bieden kits met de drie soorten filter), kunnen we een van de volgende bijkomende systemen gebruiken:

 • microfiltering;
 • omgekeerde osmose;
 • ontsmetting met ultravioletfilter (UV).

Microfiltering

Het betreft de filtering van deeltjes kleiner dan 1 µm, om alle bacteriën (maar niet de virussen) in het water tegen te houden. Het systeem dat wordt gebruikt voor microfiltering is uitsluitend fysisch en bestaat uit keramische patronen, ook wel keramische filterkaarsen genoemd, gecombineerd met een patroonfilter van 5 µm en een kern van actieve kool. Deze filtering verlaagt het debiet sterk omdat de filterdrempel zakt tot 0,3-0,5 µm. De voorziening kan stroomopwaarts worden gekoppeld aan een cellulosepatroon. Dit soort filter verwijdert dus de micro-organismen die in het water aanwezig kunnen zijn. Het is vooral een bacteriële filtering die de fysisch-chemische samenstelling van het water niet wijzigt.

Microfilteringsysteem

image78frBron: Dellan

Omgekeerde osmose

Fysisch gezien is osmose het fenomeen dat optreedt wanneer twee vloeistoffen die gescheiden zijn door een halfdoorlatend membraan en een verschillende concentratie hebben van bepaalde bestanddelen, zoals zout, elkaar in evenwicht brengen. Omgekeerde osmose is het omgekeerde proces, dat op gang gebracht wordt met een pomp, zodat alleen de watermoleculen door het membraan dringen. Het is een erg fijne vorm van filtering, met een doorlaatbaarheid van minder dan 0,0005 µm . Nitraten, kalk, bacteriën, virussen en andere organische en minerale verontreinigende stoffen worden tegengehouden door het membraan. Het water wordt drinkbaar gemaakt zonder gebruik van chemicaliën, maar het debiet aan de uitgang van het apparaat is zeer laag.

Met dit proces gaat voor elke liter gezuiverd water helaas twee tot drie liter water verloren, met name omdat het membraan moet worden gespoeld . Anders zouden de tegengehouden moleculen het te snel verstoppen. Het spoelwater kan wel worden teruggewonnen door het via een slang weer naar de tank te voeren. Opgelet: langs die slang mogen geen bacteriën kunnen binnendringen. Er moet bovendien een hydrofoorgroep met drukvat worden voorzien, zodat de pomp minder lang moet werken.

Osmosewater is erg zacht, bevat weinig minerale zouten, heeft goede biologische eigenschappen en kan dus voordeliger zijn dan flessenwater. Voor dagelijkse consumptie moet osmosewater echter geremineraliseerd worden, want de osmose verwijdert 85 tot 99% van de minerale zouten uit het water.

Osmoseapparaat voor waterzuivering met zes filterniveaus en UV-lamp

image79Bron: Pure Pro

Ontsmetting met ultravioletfilter (UV)

Deze apparaten bestrijden de micro-organismen in het water (bacteriën, virussen, schimmels enz.). Het UV-apparaat bestaat uit een behandelingskamer en een elektrische doos. In de behandelingskamer zit de UV-lamp in een kwartshuls, waaromheen het water circuleert. De UV-stralen doden kiemen en bacteriën, zodat pathogene micro-organismen onschadelijk worden gemaakt.

Ultrafilteringsysteem gecombineerd met een UV-sterilisator

image80frBron: Airwatec

Hoeveel kosten deze filters en welk onderhoud vereisen ze?

Voorziening Voordelen Nadelen Kostprijs Onderhoud
Sediment-, deeltjes- en actieve-koolfilter Goedkoop De patronen/kool zijn regelmatig te vervangen

30 tot 60 euro per afzonderlijke filter

100 tot 150 euro voor een gecombineerde filter

Om de 3 tot 6 maanden

(10 tot 20 euro/patroon)

Microfiltering Efficiënte filtering Erg regelmatig onderhoud 200 tot 300 euro De keramische filter moet om de 7 tot 30 dagen worden gereinigd en moet na 2 tot 10 m³ gefilterd water worden vervangen (20-25 euro) 
Osmoseapparaat Erg efficiënt wat de filterzuiverheid betreft

Demineraliseert het water

Afvalwater

300 tot 500 euro

Algemeen onderhoud om de 2 jaar

Vervanging van het membraan om de 3 tot 8 jaar

UV-lamp Er worden geen chemicaliën toegevoegd

Verbruikt veel energie

Kostprijs

450 tot 800 euro

Vervanging van de lamp om de 10.000 uur (kostprijs 90 euro)

Maandelijkse reiniging van de huls

Is het nodig om de waterkwaliteit te controleren wanneer regenwater als drinkwater wordt gebruikt?

De beheerder van een drinkwaterzuiveringsinstallatie draagt de verantwoordelijkheid van een drinkwaterleverancier en staat bij gevolg in voor het correcte onderhoud van de geïnstalleerde voorzieningen. Hij is met name verplicht de aanbevelingen van de leveranciers en f

abrikanten na te leven (bv. vervanging van de filters enz.) en erop toe te zien dat er geen verontreinigende stoffen in het verbruikte water kunnen vrijkomen.

Het is mogelijk om daarvoor een overeenkomst te sluiten met de leverancier van het waterzuiveringsmateriaal of om zich tot een laboratorium te richten. Helder, smaakloos en ogenschijnlijk drinkbaar water kan heel wat vervuilende stoffen bevatten.

Een geleidbaarheidsmeter kan een eerste indicatie geven voor de goede werking van het zuiveringssysteem en aangeven of de filter aan vervanging toe is.

Draagbare geleidbaarheidsmeter

image81Bron: Hanna

Meer weten

Dans le Guide

Websites

Bijgewerkt op 09/05/2018