Terug naar

Elektromagnetische verontreiniging tegengaan

Menselijke activiteiten, zoals elektrische netwerken en apparaten, mobiele telefoons of Wi-Fi, genereren elektromagnetische velden, die worden beschouwd als vervuiling die een negatieve invloed kan hebben op de menselijke gezondheid. Op de schaal van een duurzaam gebouw kan deze elektromagnetische vervuiling worden beperkt met passieve maatregelen, met name de keuze van de locatie van het gebouw, zware structuren of speciaal te beschermen delen. Een goed ontwerp en passende plaatsing van elektrische apparatuur en het beheer van de uitschakeling van hun energietoevoer dragen ook bij aan de beperking van de elektromagnetische vervuiling.