Lichte renovatie (geen wijziging van de kringen)

Deze methodologie, die de vermindering van elektromagnetische verontreiniging beoogt, is van toepassing in situaties waarin het gebouw slechts oppervlakkig wordt gerenoveerd, waarbij niet aan de configuratie van de bestaande elektrische kringen wordt geraakt. Daarvoor is het dus nodig om de bestaande tracés te identificeren en te begrijpen welke invloed elke kring op de kwetsbare zones heeft (slaapkamers, woonkamer, burea, etc.).

Ze kan ook bij nieuwbouwprojecten of zware renovatieprojecten worden toegepast om de elektromagnetische verontreiniging verder te beperken, na toepassing van de methodologie voor dit type project.

Voor bewoners in de buurt van antennes die denken dat ze aan een te sterk elektromagnetisch veld blootstaan, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel door een klachtenformulier in te dienen. In dat formulier wordt gevraagd de antennes te lokaliseren en aan te geven op welke plaats een controle gewenst is.

De ontwerper moet dus vooraf bepalen welke drempel hij wil bereiken, afhankelijk van de gevoeligheid. Die drempel kan bijvoorbeeld worden bepaald door de bestaande regelgeving en aanbevelingen te volgen.

Methodologie – ontwerpstappen: lichte renovatie

StappenActies
1. Nagaan of drempel is overschreden Uitsluiting van toestellen: verlichtingstoestellen , huishoudtoestellen, kleine ontvangers, computer- en telefoonuitrustingen ...
2. Opnieuw controleren of de drempel is overschreden

Onderbreking van de bron:

- ter hoogte van de toestellen zelf

- ter hoogte van de kringen ( tweepolige schakelaars , netvrijschakelaars, etc.)

Aarding