Voorziening | Productinformatiefiches

Productinformatiefiches

© Gemenacom / Shutterstock.com

De specifieke informatie met betrekking tot een bouwmateriaal of -product wordt verspreid door middel van EPD's: het gaat om milieuverkl- aringen van type III .
  • Deze nemen de vorm aan van fiches met kwantitatieve gegevens omtrent de milieu-impact van een product voor de volledige levenscyclus ervan.
  • Er bestaat voor de Belgische markt een EPD-gegevensbank. Dat project wordt aangestuurd door de Federale Overheidsdienst  Volksgezondheid, DG5 Leefmilieu. Momenteel worden verschillende EPD's ontwikkeld.
  • In afwachting worden de volgende buitenlandse databases aanbevolen:

Het Belgische EPD programma B-EPD

PrincipeOorsprongOpmerkingen

De EPD-gegevensbank, gelanceerd in februari 2017, maakt deel uit van het programma B-EPD opgestart door de Federale Overheidsdienst. Die gegevensbank verzamelt de Milieuproductverklaringen (EPD) beschikbaar op de Belgische markt.

Een EPD is een schriftelijke verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde set van milieu-impacten gebaseerd op een levenscyclusanalyse

De belangrijkste redenen waarom een organisatie een milieuproductverklaring binnen het B-EPD opstelt, zijn

  • de wettelijk verplichte onderbouwing van een eventuele milieuboodschap
  • en het vrijwillig aanleveren van gestandaardiseerde milieu-informatie om te gebruiken bij de berekening van de milieu-impact van bouwwerken door de gewesten7.

Het B-EPD programma is toegankelijk voor bouwproducten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden in België of die in bouwwerken op Belgisch grondgebied kunnen worden gebruikt.

België

De EPD-gegevensbank zal binnenkort worden gekoppeld aan de evaluatietool TOTEM: de generieke gegevens uit de Ecoinvent-gegevensbank die momenteel worden gebruikt voor de evaluatie van de milieu-impact van de bouwelementen en gebouwen zullen worden aangevuld met de specifieke gegevens uit de EPD-gegevensbank.

In aanmerking geomenimpactindicatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE:
XKlimaatveranderingXToxiciteit voor de mens-
XVernietiging van de stratosferische ozonlaagXVorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het waterXIoniserende straling
XEutrofiëringXEcotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozonXBezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnenXOmvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnenXUitputting van de waterhulpbronnen

Ter aanvulling kunnen bepaalde fabrikantenverenigingen ook EPD's ter beschikking stellen. Deze zijn nu eens algemeen (d.w.z. van toepassing op een materiaal, ongeacht het merk of de fabrikant), dan weer specifiek voor een product van een precies merk.

Enkele voorbeelden van dergelijke verenigingen (onvolledige lijst):

  • EURIMA - European Mineral Wool Manufacturers Association (heeft betrekking op minerale vezels)
  • EUMEPS - European Manufacturers of Expanded Polystyrene (heeft betrekking op EPS)
  • PU Europe – Federation of European rigid polyurethane foam associations (heeft betrekking op PUR en PIR)
  • Exiba - European extruded polystyrene insulation board association (heeft betrekking op XPS)

Zie Voorziening | Een Belgische tool voor het optimaliseren van de milieuprestaties van materialen in gebouwen (TOTEM)

INIES

PrincipeOorsprongOpmerkingen

Database met FDES'en (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) van bouwproducten, die beschikbaar zijn in gestandaardiseerd formaat.

Op basis van een LCA, neemt 11 indicatoren op en beschrijft de functionele eenheid die in aanmerking wordt genomen.

Frankrijk

Meer dan 1000 beschikbare fiches, die ingedeeld zijn per productcategorie. Mogelijkheid om op fabrikant of productnaam te zoeken

Verklaringen gerealiseerd voor de Franse markt.

In aanmerking geomenimpactindicatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE:
XKlimaatverandering-Toxiciteit voor de mens

Vast afval (kg): onderscheid tussen teruggewonnen en gestort afval (met precisering van de hoeveelheden per type afval – gevaarlijk, niet gevaarlijk, inert, radioactief)

Luchtverontreiniging (m³ lucht)

Waterverontreiniging (m³ water)

XVernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
(*)Eutrofiëring-Ecotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnenXUitputting van de waterhulpbronnen

Legende: ( * ) Het verstrekken van de gegevens met betrekking tot de indicator "Eutrofiëring" is optioneel

EPD online tool of Institut Bauen und Umwelt!

?image32.jpeg?

PrincipeOorsprongOpmerkingen

Database met EPD's van bouwproducten, die beschikbaar zijn in gestandaardiseerd formaat.

Op basis van een LCA, neemt 20 indicatoren op en beschrijft de functionele eenheid die in aanmerking wordt genomen.

De gegevens worden ingedeeld in vier fasen van de levenscyclus: de productie, de uitvoering, het gebruik en het einde van de levensduur

Duitsland, IBU (Institut Bauen und Umwelt)

163 beschikbare verklaringen in juni 2013, die ingedeeld zijn per productcategorie. Mogelijkheid om op fabrikant of productnaam te zoeken

Verklaringen gerealiseerd voor de Duitse en Oostenrijkse markt.

In aanmerking geomenimpactindicatoren
CEN-INDICATOREN:CEN+-INDICATOREN:OVERIGE:
XKlimaatverandering-Toxiciteit voor de mens

Vast afval (kg): onderscheid tussen gevaarlijk, ongevaarlijk en radioactief afval

Bestanddelen die kunnen worden hergebruikt (kg)

Materialen die bestemd zijn voor recyclage (kg)

Materialen die bestemd zijn voor terugwinning van energie (kg)

Opgewekte energie die in de vorm van elektriciteit naar het net wordt geëxporteerd

Opgewekte energie die wordt geëxporteerd in de vorm van warmte

Merk op dat het invoeren van de gegevens voor deze indicatoren optioneel is.

XVernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
XEutrofiëring-Ecotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnenXUitputting van de waterhulpbronnen

bijgewerkt op 01/01/2013