Terug naar

Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw

Voorziening
De hulpmiddelen van dit type zijn gebaseerd op een database met informatie omtrent de producten. Hier worden de gegevens gebruikt voor berekeningen en om de levenscyclusanalyse van een gebouw in zijn geheel uit te voeren.

Algemene informatie

 • Dit analyseniveau is de aanpak bij uitstek, omdat dit het volledigste niveau is. Er moet echter worden opgemerkt dat het bijzonder moeilijk is om de resultaten te interpreteren, wanneer een referentiepunt (een waarde, een gebouw) ontbreekt. Het is dus raadzaam om ze niet te beschouwen als hulpmiddelen om op het einde van het project te gebruiken: een modellering van bij de ontwikkeling van het project, door verschillende bouwkeuzes te vergelijken, van materialen en producten, maakt het mogelijk om de aandacht te vestigen op de voordelen en nadelen van één oplossing tegenover een andere, en om een keuze te maken met kennis van zaken.
 • De resultaten uitvoerig moeten worden geïnterpreteerd (zonder de relevantie van de hieronder voorgestelde hulpmiddelen echter in twijfel te trekken).

Er zijn:

 • De snelle evaluatiehulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunnen worden geraadpleegd en gebruikt door bouwprofessionals, waarbij ze niet noodzakelijk een beroep moeten doen op een specialist in levenscyclusanalyses (wat wel het geval is voor de "complexe" evaluatiehulpmiddelen)
 • De complexe evaluatiehulpmiddelen. Ze behoren op z'n minst tot de bevoegdheid van personen die daar specifiek voor opgeleid zijn, en over het algemeen tot de bevoegdheid van levenscyclusanalyseconsultants. Deze hulpmiddelen zijn de doeltreffendste die er momenteel beschikbaar zijn en zijn gebaseerd op de meest complete databases. De licenties zijn duur.

De snelle evaluatiehulpmiddelen

TOTEM (Belgïe)

Het project TOTEM, dat in 2011 door Ovam (overheidsinstelling voor afvalbeheer in het Vlaamse Gewest) werd gelanceerd en nu door de 3 Gewesten wordt beheerd, in samenwerking met de federale overheid (FOD Volksgezondheid), biedt projectontwikkelaars een instrument om de milieueffecten van bouwmaterialen te evalueren.

TOTEM is een instrument dat de milieueffecten van elementen en gebouwen gedurende hun hele levenscyclus beoordeelt. Door verschillende varianten te vergelijken kan de ontwerper zijn project optimaliseren door te kiezen voor de oplossing met de laagste milieubelasting.

De varianten zullen hun samenstelling (type materiaal, of hetzelfde materiaal maar hergebruikt) of hun  energieprestatie laten variëren.

Uitgaande van een basiscompositie kan TOTEM de relatieve impact van elk materiaal belichten, zodat de ontwerper de kritische punten kan identificeren waar hij op moet letten. 

Voorbeeld van een Totemrapport

Maar ook andere precieze gegevens die u toelaten uw gebouw in detail te analyseren en het ontwerp ervan te verbeteren door verschillende oplossingen te testen.

Meer info over  totem-building.be Z

ie voorziening | TOTEM

Eco-bat (Zwitserland)

 • Maakt het mogelijk om een gebouw te modelleren en er de milieubalans van op te maken
 • Focus op de energiebeoordeling van de levenscyclus + 3 aanvullende indicatoren (als basis)
 • Oorsprong: Zwitserland, HEIG VD (Laboratoire d'énergétique solaire et de physique du bâtiment)

Zie Eco-bat

Eco2soft (Oostenrijk)

 • Maakt het mogelijk om verschillende materialen en bouwproducten onderling te vergelijken
 • Gebaseerd op MS Office EXCEL
 • Algemene database met materialen: meer dan 500 geïnventariseerde materialen
 • Oorsprong: Oostenrijk, Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie,
 • Bestaat in het Engels en het Duits
 • Is gebaseerd op databases IBU en eco-invent

Zie Eco2soft

Impact (Engeland)

 • Input gebaseerd op vereenvoudigde plannen van een gebouw
 • Milieuanalyse (LCA) door middel van 12 indicatoren
 • Genereert ook een score in ecopunten (d.w.z. vergelijking van de globale impact van het gebouw met een referentie-impact die gelijk is aan 100 punten), waardoor de verschillende scenario's beter kunnen worden geïnterpreteerd en vergeleken (de software interpreteert de gegevens)
 • Financiële analyse (LCC) mogelijk
 • Oorsprong: Engeland, Building Research Establishment (BRE)

Zie Impact

Elodie (Frankrijk)

 • Collaboratieve onlinesoftware
 • Maakt het mogelijk om de
 • levenscyclusanalyse van een gebouw uit te voeren, en de resultaten te vergelijken met die van een referentiegebouw
 • Oorsprong: Frankrijk, milieuafdeling van het CSTB van Grenoble

Zie Elodie

De complexe evaluatiehulpmiddelen

Gabi Build-It

 • GaBi, een echte referentie op het gebied van de levenscyclusanalyse, bestaat uit tal van specifieke toepassingen. Één ervan is Gabi Build-it, een modellerings- en levenscyclusanalysehulpmiddel dat speciaal voor gebouwen bestemd is.
 • Is uitsluitend van toepassing op nieuwbouw.
 • Oorsprong: Ontwikkeld door PE International (waarvan het dichtstbijzijnde kantoor voor België in het Verenigd Koninkrijk ligt)

Zie Gabi software

?image41.jpeg?

 

 

Simapro

 • Buitengewoon volledig en doeltreffend levenscyclusanalysehulpmiddel dat niet effectief over een "gebouw"-interface beschikt
 • De gebruiker moet zelf zijn berekeningsmodel opstellen om het voorwerp te modelleren dat hij wil analyseren (in dit precieze geval een gebouw) kan daarom worden toegepast op renovatie- en nieuwbouwprojecten.
 • Oorsprong: Ontwikkeld door PRé Consultants (waarvan het Europese kantoor in Nederland ligt)

Zie Simapro

Laatste herziening op 27/10/2020