Terug naar

Bouw van een circulair, schaalbaar en omkeerbaar gebouw – Project BRIC

Foto's van de buitenkant van het gebouw BRIC 1 : de afgewerkte buitenkant van het gebouw
Het BRIC-project (Build Reversible In Conception) bestaat uit het ontwerp, de bouw, het gebruik en de demontage van een duurzaam, schaalbaar en omkeerbaar gebouw. Het gebouw is ontworpen om tot tweemaal toe te worden gedemonteerd en opnieuw gemonteerd: er zijn drie volledige cycli gepland met dezelfde materialen maar met verschillende volumes en bestemmingen. Het project wordt uitgevoerd volgens de principes van de technische omkeerbaarheid van het gebouw, in combinatie met garandeerde hoge milieuprestaties. Het hergebruik, de lokale bevoorrading met materialen, de energieautonomie, het regenwaterbeheer op het perceel en de recuperatie van grijs water werden zorgvuldig onderzocht.

Gegevens van het project

Algemeen

 • Adres: Stallestraat 292B in Ukkel (EFP Espace Formation PME)
 • Type werken: Omkeerbare nieuwbouw
 • BRIC1

  • Opleveringsdatum: Mei 2018
  • Bestemming: Kantoor
  • Oppervlakte: 55 m²
 • BRIC2

  • Opleveringsdatum: Mei 2019
  • Bestemming: Showroom
  • Oppervlakte: 60 m²
 • BRIC3

  • Opleveringsdatum: Voorjaar 2021
  • Bestemming: Radiostudio
  • Oppervlakte: 80 m²

Projectteam

Overzicht

BRIC 1

Perspectief

Perspectivisch aanzicht van het gelijkvloers van het gebouw BRIC 1© BRE

Plattegrond benedenverdieping

Bovenaanzicht van de gelijkvloerse verdieping van het BRIC 1 gebouw© Karbon' Architecture & MAP Architecture

Doorsnede

Doorsnede van het gebouw BRIC 1.© Karbon' Architecture & MAP Architecture

BRIC 2

Perspectief

Perspectivisch aanzicht van het BRIC 2-gebouw© Karbon' Architecture

Plattegrond benedenverdieping

Bovenaanzicht van het gelijkvloers van het BRIC 2-gebouw© Karbon' Architecture & MAP Architecture

Doorsnede

Doorsnede van het gebouw CIBG 2© Karbon' Architecture & MAP Architecture

BRIC 3

Perspectief

Photographie d'une vue en perspective du bâtiment BRIC 3© EFP

Plattegrond (uitbreiding)

Bovenaanzicht van het gelijkvloers van het BRIC 3-gebouw.© Karbon' Architecture & MAP Architecture

 

Meer weten

Bijgewerkt op 20/09/2023