Nieuw houten raam

Een bestaand raamkozijn kan worden vervangen door een nieuw, uit loofhout, dat is voorzien van dubbelglas of driedubbel glas. Een dergelijk procedé verbetert de thermische en akoestische prestaties, maar ook de veiligheid van het geheel. Bij de plaatsing wordt mechanische of natuurlijke ventilatie voorzien, om condensatie aan de binnenzijde te voorkomen. Er moet voorrang worden gegeven aan een raamkozijn uit inheems hout dat is voorzien van een kwaliteitslabel. Als het goed wordt onderhouden, heeft het een levensduur van 40 tot 60 jaar.

In het geval van driedubbele beglazing kan het, door de dikte en het gewicht hiervan, dat de dikte van het profiel varieert en het nodig is de profielen te verstevigen (of er wordt isolatiemateriaal ingewerkt om de thermische prestatie van het raam te verhogen).

Opmerking: de toepassing van verschillende materialen kan de recyclage van de ramen bemoeilijken en beperkt de mogelijkheid om de materialen van elkaar te scheiden.

Hout biedt tal van voordelen, zoals de mogelijkheid tot herstelling, de lange levensduur en de thermische prestatie. Inheems hout met FSC-label is vanuit ecologisch standpunt de verstandigste keuze voor de uitvoering van de ramen.

Houten raam

© Architecture et Climat - LOCI – UCL

 1. Eerste slag: waterdichting
 2. Decompressiekamer
 3. Afwateringsgaten
 4. Tweede slag: luchtdichting
 5. Ontwateringsgroef van de sponning van de beglazing
Houten raam
Oorsprong
 • Europees of tropisch hout
Label
 • Bepaalde houtsoorten zijn van een FSC- of een PEFC-label voorzien
Thermische prestatie
 • 2 tot 1.68 W/m²K voor het profiel
 • Afhankelijk van de houtsoort en van de dikte van het profiel
Geschatte levensduur
 • Levensduur van 40 tot 60 jaar
 • Afhankelijk van het onderhoud dat het raam krijgt
Voordelen
 • Gelabeld, lokaal hout is de eerste keuze voor ramen.
 • Hout is een natuurlijke, hernieuwbare grondstof, afkomstig van de bosbouw.
 • Er bestaan diverse labels die garanderen dat het hout van duurzaam beheerde bossen komt, zoals FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Pan European Forest Certification).
 • Stevigheid (verhoogd indien gelamelleerd-gelijmd, maar we merken op dat de toepassing van verschillende materialen hun recyclage kan bemoeilijken en de mogelijkheid om de materialen van elkaar te scheiden, beperkt).
 • Uitstekende thermische en akoestische prestaties.
 • Lange levensduur (mits regelmatig onderhoud).
 • Restauratie mogelijk zonder vervanging van het venster.
 • Het contact met het hout, een natuurlijk materiaal, geeft de bewoners en gebruikers van het gebouw een goed gevoel.
 • Geen nadelige effecten gekend. Het hout op zich schept geen enkel gevaar. Er moet evenwel bijzondere aandacht worden besteed aan de producten, gebruikt voor de oppervlaktebehandeling (Vermijd producten uit de petrochemie: fenol, cresol, pyrrool,...). Merk op dat tropisch hout op basis van zijn weerstandsklasse en duurzaamheid geen beschermende behandeling vereist.
 • Het afval is recycleerbaar, maar dit hangt af van de kwaliteit van het hout en de producten, gebruikt bij de oppervlaktebehandeling.
Nadelen
 • De meeste houtsoorten vereisen een min of meer regelmatig onderhoud (dit varieert afhankelijk van de soort en van het gekozen product).
 • Het gebruik van niet-gelabeld tropisch hout kan belangrijke gevolgen voor het milieu hebben (ontbossing, verlies van biodiversiteit enz.)
 • Het recyclagepotentieel van houten ramen hangt af van het type behandeling.
Verwerking
 • De frequentie hangt af van het type product dat wordt gebruikt.
 • Er moet evenwel bijzondere aandacht worden besteed aan de producten, gebruikt voor de oppervlaktebehandeling (vermijd producten uit de petrochemie: fenol, cresol, pyrrool,...).
 • Voor lokale houtsoorten bestaan er bepaalde technieken om het gebruik van behandelings- en bewaringsproducten te beperken.
 • Het onderhoud kan worden beperkt door de toepassing van een aluminium omkapseling aan de buitenzijde (zie Voorziening Houten/aluminium raam).
 • Tropisch hout vereist een minder frequent onderhoud.
 • Houd in het budget rekening met de eventuele behandeling die de houten ramen vereisen.
 • Zie de tabellen Europees hout en Tropisch hout.
Einde van de levenscyclus
 • Opwaardering via de productiekanalen van afgeleide producten (bouwpanelen, houtwol,...) of thermische opwaardering.
 • Het afval is recycleerbaar, maar dit hangt af van de kwaliteit van het hout en de producten, gebruikt bij de oppervlaktebehandeling.

Duurzaamheidsklasse (volgens NBN -EN 350-2)

Keuze van de houtsoort: kies voor een houtsoort van een aangepaste duurzaamheidsklasse, zodat u bijkomende behandelingen kunt vermijden en de onderhoudsfrequentie kunt beperken.

De duurzaamheidsklasse van een soort toont de natuurlijke weerstand aan van het hout tegen insecten en schimmels:

 • klasse 1: heel duurzaam,
 • klasse 2: duurzaam,
 • klasse 3: matig duurzaam,
 • klasse 4: weinig duurzaam,
 • klasse 5: niet duurzaam.

Hoe hoger de duurzaamheidsklasse van het hout, hoe hoger zijn natuurlijke weerstand tegen aanvallen van insecten en/of schimmels. Kies een aangepaste houtsoort met een hogere, natuurlijke duurzaamheidsklasse dan het geplande gebruik vereist. Zo kunt u chemische behandelingen en het gebruik van schadelijke stoffen vermijden. Hoe moeilijker de omstandigheden (risicoklassen 4 en 5), hoe hoger het risico op aanvallen en hoe hoger de vereiste natuurlijke duurzaamheidsklasse om de behandeling met chemische producten te vermijden.

Wanneer de ontwerper voor een houten raam kiest, moet hij op de volgende punten letten:

 • Voorzie een doeltreffende afvoer van afvloeiwater op de vensters (ontwateringsgaten, druiplijst, plaatsing op hiel, waterlijstneus op de kozijnen en vleugels, …).
 • Voorzie een filmogene binnenafwerking (verf of vernis) en een minder filmogene buitenafwerking (lazuurbeits) om de afvoer van dampwater, afkomstig van binnen, te vergemakkelijken en de stagnatie van water op het materiaal te vermijden.
 • Gebruik voor de ramen houtsoorten die van nature resistent zijn, zoals eik, kastanje, lork of Douglas, die weinig of zelfs geen behandeling vereisen. Als een behandeling nodig is, kies dan producten zonder impact op het milieu en de gezondheid.

Voorbeelden van houtsoorten: van links naar rechts: eik, kastanje, lork. Opgelet: de tint kan van boom tot boom verschillen

 • Schrijf voor de oppervlaktebehandeling producten zonder actieve, kiemdodende stoffen voor (schimmeldodende middelen, insecticiden, bactericiden), met een solventgehalte tussen 0 en 5% en op basis van bindmiddelen die voornamelijk van hernieuwbare grondstoffen komen.
 • Schrijf een vernis of lakverf met natuurlijke harsen voor; vermijd daarentegen acryllakverf- en vernis, evenals verf en vernis die met water of met solventen oplosbare alkydharsen bevatten.
Bijgewerkt op 01/01/2013