Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren

Overzicht van de voorzieningen

Om het akoestisch comfort te verzekeren, gebruikt de ontwerper verschillende voorzieningen , van traditionele bouwelementen (bijvoorbeeld massieve muren) tot bijzondere technische uitvoeringsmodaliteiten (trilvaste bevestigingen). Hun effectiviteit zal afhangen van de aard van het geluid en de aard van het op te lossen probleem (akoestische isolatie of correctie).

Sommige oplossingen zijn gebonden aan het ontwerp en de architectuur, en moeten dus al in de schetsen of het voorontwerp worden gepland. Andere kunnen tijdens het opstellen van de uitvoeringsdossiers worden gekozen.

Technische installaties
Technische installaties

Wanden
Aakoestiek van een massieve enkele wand
 • Voor scheidingsmuren en binnenwanden

 • Bestaan uit één massa in één materiaal
 • Wordt aangewend om een zekere luchtgeluidsisolatie te realiseren tussen verschillende ruimten

WEL01 - Paroi massive simple

Aakoestiek massieve enkele wand
 • Voor scheidingsmuren en binnenwanden

 • Is samengesteld uit twee of meer onafhankelijke wanden
 • Wordt aangewend om een zekere luchtgeluidsisolatie te realiseren tussen verschillende ruimten

?Nouveau document?

Aakoestiek van een lichte gipskartonwand
 • Lichte wanden opgebouwd uit meerdere gipskartonplaten die met elkaar verbonden zijn door middel van een draagstructuur
 • Wordt aangewend om een zekere luchtgeluidsisolatie te realiseren tussen verschillende ruimten

?Nouveau document?

Aakoestiek van een lichte voorzetwand
 • Voor tussenmuren, binnenwanden en de binnenkant van gevelmuren

 • Wordt aangewend om de luchtgeluidsisolatie tussen verschillende ruimten te verbeteren

?Nouveau document?

Aakoestiek van een systeemwand
 • Wordt als een soort bouwpakket opgebouwd uit verschillende onderdelen tot modules die op hun beurt aan elkaar gekoppeld worden tot een wandgeheel

 • Wordt aangewend om de luchtgeluidsisolatie tussen verschillende ruimten te verbeteren

WEL01 - Cloison modulable

Akoestiek van verplaatsbare wand
 • Alle typen lichte wanden verstaan, die tijdens het gebruik kunnen verplaatst worden, zodat de ruimte-indeling flexibel kan aangepast worden
 • Wordt aangewend om de luchtgeluidsisolatie tussen verschillende ruimten te verbeteren

?Nouveau document?

Houtskeletbouw

Binnendeur

Binnenbepleistering

Wandtegels en plint

Gevels
Sandwichpaneel/Vliesgevel

Gevelelementen
Rolluikkast, brievenbus, schrijnwerk, gevelafwerking, buitenbepleistering

Akoestiek van beglazing
Vormt vaak het zwakke element in de akoestische gevelisolatie, maar ook in de luchtgeluidisolatie tussen twee vertrekken

WEL01 - Vitrage

Buitendeur

Akoestiek van ventilatieroosters
Vormt vaak het zwakke element in de akoestische gevelisolatie, maar ook in de luchtgeluidisolatie tussen twee vertrekken

WEL01 - Grille ventilation

Vloeren
Akoestiek van een massieve dragende vloerplaat
 • Wordt opgebouwd uit een zekere massa, meestal beton, maar ook keramische materialen of hout zijn mogelijk
 • Wordt aangewend om enerzijds een zekere luchtgeluidsisolatie te realiseren tussen verschillende ruimten

WEL01 - Plancher porteur massif

Akoestiek van een dragende lichte vloer
 • Opgebouwd uit dragende balken (meestal hout) waarop en waaronder plaatmateriaal wordt aangebracht
 • Dienen enerzijds een zekere luchtgeluidsisolatie en anderzijds een zekere contactgeluidisolatie te realiseren tussen verschillende ruimten

WEL01 - Plancher porteur léger

Akoestiek van een dragende ontdubbelde vloer
 • Massieve constructies kunnen ontkoppeld worden tot een massa-veer-massa systeem
 • Dienen enerzijds een zekere luchtgeluidsisolatie en anderzijds een zekere contactgeluidisolatie te realiseren tussen verschillende ruimten

?Nouveau document?

Akoestiek van een niet zwevende chape
 • Wordt aangebracht op een draagvloer en verder afgewerkt met een vloerbekleding
 • Wordt meestal niet vanuit akoestisch oogpunt aangewend (toch kan deze een beperkte invloed hebben op de lucht- en contactgeluidisolatie door het toevoegen van een beperkte massa aan de draagvloer)

?Nouveau document?

Akoestiek van een gegoten zwevende dekvloer
 • Gegoten zwevende chapes en de zwaardere betonnen dekvloeren (zwevende dekvloeren uitgevoerd hetzij met isolatiemateriaal, hetzij met behulp van een trillingisolerend systeem)
 • Wordt aangewend om de contactgeluidisolatie van een draagvloer te verbeteren

?Nouveau document?

Akoestiek van een lichte/droge zwevende dekvloer
 • Wordt plaatmateriaal soepel aangebracht op een draagvloer en verder afgewerkt met een vloerbekleding
 • Wordt aangewend om de contactgeluidisolatie van een draagvloer te verbeteren

?Nouveau document?

Akoestiek verhoogde vloer
 • Wordt plaatmateriaal aangebracht op een draagstructuur boven een draagvloer en verder afgewerkt met een vloerbekleding. Tussen plaatmateriaal en draagvloer wordt een vide gecreëerd.

?Nouveau document?

Contactgeluidisolerende materialen en systemen
 • Materialen of systemen die trillingen dempen, waardoor een contactgeluidisolatie wordt gerealiseerd

  Soepele ontkoppelingsmaterialen en trillingsdempende systemen

WEL01 - Matériaux d'isolation pour impact

Akoestiek van een vloerafwerking
 • Verschilt van een zwevende lichte of droge dekvloer in die zin dat hier de vloerafwerking rechtstreeks op het soepel materiaal wordt geplaatst
 • Kan de contactgeluidisolatie van een vloeropbouw (meestal gunstig) beïnvloeden
 • Er is geen impact op de luchtgeluidisolatie

?Nouveau document?

Isolerend verlaagd plafond

Absorberend verlaagd plafond

Daken
Licht dak

Massief dak

Akoestische correctie
Akoestische correctie

Over sommige staat er een meer gedetailleerde fiche in de Code van Goede Praktijk - Technisch referentiekader inzake geluidsisolatie voor de premie voor de renovatie van het woonmilieu pdf format (augustus 2014). De verschillende fiches staan hieronder opgelijst:

code-bonnes-pratiques-fr

Materialen

 • Fiche 1. De absorberende materialen (pagina 7)
 • Fiche 2. De soepele ontkoppelingsmaterialen (pagina 9)
 • Fiche 3. Andere materialen die in een akoestisch systeem medebepalend zijn (pagina 13)

Gevelelementen

 • Fiche 13. Vervanging van het raamwerk met akoestische verbetering (pagina 31)
 • Fiche 14. Vervanging van het raamwerk met akoestische beglazing (pagina 32)
 • Fiche 15. Vervanging of aanpassing van buitendeuren (pagina 34)
 • Fiche 16. Natuurlijke ventilatie-inrichtingen (pagina 36)
 • Fiche 17. Rolluikkasten (pagina 37)
 • Fiche 18. Brievenbussen (pagina 38)

Vloeren tussen woningen

 • Fiche 4. Droge zwevende dekvloer (pagina 16)
 • Fiche 5. Gegoten zwevende dekvloer (pagina 17)
 • Fiche 6. Isolerend vloercomplex op vloerbalken (pagina 18)
 • Fiche 7. Isolerend vloercomplex met afwisselende lagen (pagina 19)
 • Fiche 8. Gecombineerde isolatie boven en tussen de draagelementen (pagina 20)
 • Fiche 9. Gecombineerde isolatie onder en tussen de draagelementen (pagina 22)
 • Fiche 10. Verlaagd akoestisch plafond (pagina 23)

Andere werken

 • Fiche 19. Herstelling van de luchtdichtheid van ramen (pagina 40)
 • Fiche 20. Sanitaire en technische inrichtingen (pagina 41)
 • Fiche 21. Méchanische ventilatie (pagina 43)
 • Fiche 22. Schoorstenen en kokers (pagina 45)
 • Fiche 23. Daken (pagina 46)

Muren tussen woningen

 • Fiche 11. Bekleding op onafhankelijke draagstructuur (pagina 25)
 • Fiche 12. Gebruiksklare bekledingspanelen (pagina 27)

bijgewerkt op 01/01/2013