Terug naar

De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken

Er bij het ontwerp van het gebouw op toezien dat geluidshinder voor de onmiddellijke omgeving vermeden wordt.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om de akoestische bijdrage van het gebouw aan de buurt zoveel mogelijk te beperken:

  • De akoestische aspecten vanaf het ontwerp van het project integreren, door de mogelijke geluidsbronnen te achterhalen en de te behalen prestaties te bepalen
  • Preventieve, corrigerende en/of compenserende maatregelen invoeren: de geluidsbronnen verwijderen, de gebouwen oriënteren, de gevoelige zones beschermen, de geluidsbronnen afbakenen...
  • De akoestische oplossingen inzake de bron, het traject en de ontvangst van het lawaai evalueren.
Bijgewerkt op 01/01/2013