Terug naar

Keuzeprincipes voor de vegetatie

Voorkeur voor inheemse plantensoorten

Inheemse planten krijgen de voorkeur. Er zijn allerlei types: bodembedekkers, waterplanten, klimplanten, perkplanten enz.

Lijst van de inheemse en door Leefmilieu Brussel aanbevolen plantensoorten

Geen gebruik van potentieel invasieve planten

Om de verspreiding van potentieel invasieve plantensoorten tegen te gaan, moeten deze soorten in toom worden gehouden en worden gewied. Ook moet aanvoer of afvoer van grond die met deze soorten besmet is, worden vermeden.

Meer informatie over dit onderwerp kan u vinden op:

Bevordering van de diversiteit van de geplante soorten

Als planten worden gezaaid en/of geplant die hout, bladeren, bloemen en vruchten produceren, maar ook gevarieerd zijn wat de soorten en de lagen betreft, zal de ontwikkeling van de fauna, de microfauna, kleine zoogdieren (op de grond, in de bomen, ondergronds, in het water, in de lucht), amfibieën, reptielen en vogels toenemen en gestimuleerd worden. Een dergelijk concept maakt een brede waaier aan biotopen (habitats) mogelijk en bevordert de vorming van "ecologische corridors".

Er wordt aanbevolen voor elke voorziening een gevarieerde groep planten toe te passen. Er bestaat een tabel waarin de geschiktheid van elke soort voor de verschillende voorzieningen wordt weergegeven: zie voor elke voorziening de tabel ‘Aanbevolen inheemse planten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'.

  • In functie van het bodemtype
  • In functie van de hoeveelheid zon
  • In functie van de bloeiperiode
  • In functie van het landschappelijke aspect
Bijgewerkt op 23/11/2016