Begrippen en indicatoren

Begrippen

Zware scheidingswanden: Dit "eenvoudige" type wand bestaat uit elementen die met behulp van mortel worden geassembleerd of worden verlijmd, en draagt door zijn zwaardere gewicht bij aan het thermische en zelfs hygrometrische comfort van de binnenruimten. Deze aangebrachte inertie kan de inertie compenseren die verloren gaat bij een lichtere structuur zoals een houten geraamte.

Lichte scheidingswanden: Dit "complexe" type wand bestaat uit een assemblage van verschillende materialen (structuur, vlakke elementen en isolerende laag) en kent nuttige toepassingen omdat deze wanden snel en flexibel kunnen worden verwerkt. Door zijn lichte gewicht zal dit type wand in principe niet bijdragen aan het thermische binnencomfort... Er zullen ook enkele voorbereidingen nodig zijn met het oog op het akoestische comfort van de ruimten. (Zie dossier | Het akoestisch comfort verzekeren.)

Indicatoren

De indicatoren zijn objectieve parameters, eigen aan het behandelde thema, die ons in staat stellen de prestaties van de gebruikte voorziening te evalueren.

  • Brandwerendheid

De brandwerendheid (Bw) van een wand, waarvan de meting gereglementeerd en genormeerd is, ligt tussen 30 minuten en 4 uren (240 minuten).

  • Geluiddemping

De geluiddempingsindex R, die wordt uitgedrukt in dB, karakteriseert het vermogen van een wand om de overdracht van een luchtgeluid te beletten.

  • Thermische massa