Doelstellingen

Reglementaire basis en goede praktijk ★

 • De aanbevelingen op het gebied van brandveiligheid en akoestisch comfort in acht nemen.
 • Kiezen voor niet-dragende tussenwanden en binnenmuren die aangepast zijn aan het gebruik en de locatie
  • Zich vergewissen van de kwaliteit van de structurele ondersteuning
  • Kiezen voor materialen waarvan de sterkte aangepast is aan het gebruik en de functie van de locatie.
  • Zich vergewissen van de verenigbaarheid tussen de dragende structurele elementen en de niet-dragende elementen
  • Zich vergewissen van de verenigbaarheid tussen de afwerkingsmaterialen en het type verwerkte tussenwanden op het gebied van het thermische en akoestische comfort, de luchtvochtigheid, de toegang tot de thermische massa, de migratie van waterdamp enz.
 • Het materiaal rationeel gebruiken:
  • In bepaalde gevallen de verwerking van materialen vermijden (door binnen bijvoorbeeld wandkasten te gebruiken die als tussenwanden fungeren)
  • De terugwinning van materialen voor ogen hebben (bv.: bakstenen; mechanisch bevestigde gipsplaten, akoestisch isolatiemateriaal in tussenwanden...). Zie website Opalis.
  • Voor een materiaal kiezen naargelang de reparatie-/vervangingsmogelijkheden die het biedt.
  • Voor technieken en materialen kiezen die afkomstig zijn van recyclagecircuits of werden ontwikkeld op basis van niet of weinig omgevormde natuurlijke materialen en die later kunnen worden gerecycleerd.

Aanbevolen minimum ★★

 • De basisdoelstellingen realiseren en materialen en technieken gebruiken die een kleine impact op het milieu hebben. (Verwijderbare tussenwanden, omkeerbare assemblages, materialen met een ecolabel ...)
 • Het gebruik bevorderen van materialen die bijdragen aan het thermische, hygrometrische en akoestische comfort van de bewoonde ruimten.

Voor materialen met een gunstige milieubalans kiezen

 • Er zal worden gekozen voor materialen met een kleinere impact op het milieu. In de eerste plaats: Voor een materiaal kiezen dat voorzien is van een ecolabel of een ander indelingshulpmiddel, dat wordt vermeld in het dossiers Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen.
 • Afscheidingssystemen vermijden die afwerkingsbekledingen vereisen die een belangrijke bron van verontreiniging van de binnenlucht door de vluchtige organische stoffen zijn.
 • Wanden proberen te vermijden waarvoor lijmen, verdunningsmiddelen en toeslagstoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (VOS'en, formaldehyde...) moeten worden gebruikt. Er zal voorrang worden gegeven aan mechanische bevestigingen (spijkers, schroeven enz.) of tand- en groefverbindingen. Zo niet zal er worden gekozen voor lijmen, verdunningsmiddelen en toeslagstoffen met een kleine impact op het milieu en de gezondheid G_WEL04 - Vermijden van poluenten in het gebouw).
 • Worden er onderhouds- of behandelingsproducten gebruikt, kies dan voor producten die de gunstige milieubalans van het verwerkte materiaal en het hergebruik / de recyclage / de nuttige toepassing op het einde van de levensduur niet in gevaar brengen (verf, vernis...).

Optimaal ★★★

 • Materialen gebruiken die voldoen aan de "Nuluitstoot"-normen (zie Dossier | Vermijden van poluenten in het gebouw).
 • Een LCA-studie uitvoeren voor de bestanddelen en/of het gebouw. (Zie Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen.)
 • Rekening houden met het evolutieve karakter en de flexibiliteit van de binnenruimten.
  • Bij de materiaalkeuze moet u rekening houden met de verschillende scenario's met betrekking tot de verandering van de binnenruimten, afhankelijk van hun functies en gebruik: is het materiaal demonteerbaar, hermonteerbaar, aanpasbaar enz.? De gebruikte techniek voor de plaatsing of bevestiging is van groot belang. Ook hier vermijdt u best het gebruik van lijm en geeft u best de voorkeur aan mechanische bevestigingswijzen.
 • Er moet ook worden nagedacht over de manier waarop de technische voorzieningen en leidingen kunnen worden bereikt zonder ongeoorloofde afbraakwerkzaamheden te moeten uitvoeren.