Terug naar

Tools

Om colleceve thermische zonnesystemen te dimensioneren, zal de ontwerper bij voorkeur gebruikmaken van een van de vele op de markt voorhanden tools voor de dimensionering en het ontwerp van thermische zonne-installaties.

Deze tools hebben immers veel voordelen op het vlak van gebruiksvriendelijkheid, snelheid, standaardisering van de hypothesen en voorstelling van de resultaten.

De onderstaande tabel toont ter illustratie de courante softwaretools.

Softwaretools voor de (pre)dimensionering van zonneboilers

Commerciële programma's

Bedoeld voor de analyse van de technische haalbaarheid. Ze omvatten meestal een dynamische simulatie van het gedrag van het systeem en maken een nauwkeurige dimensionering mogelijk.

POLYSUN

(Zwitserland)

Dimensionering van installaties voor warm water en voor de ondersteuning van zonneverwarming, ontwikkeld door het testcentrum van Rapperswil. Software voor de modellering van uur tot uur, beschikbaar in het Duits, Frans en Engels, voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepompen.

TSOL Basic

(Duitsland)

Door Valentin Software ontwikkelde tool voor de planning en dimensionering van residentiële thermische zonne-installaties voor de productie van sanitair warm water en de ondersteuning van de verwarming (+ zwembaden), voor professionele installateurs

Gratis tools die men op het internet kan downloaden

Bedoeld voor de predimensionering of de haalbaarheidsstudie. Dit zijn meestal eenvoudig te gebruiken statische rekentools met in mindere of meerdere mate nauwkeurige resultaten.

COMBISUN

(Frankrijk)

vereenvoudigde gratis tool voor de vergelijking van de prestaties van gecombineerde zonnesystemen

Zonthermische QUICKSCAN

(België)

Excel-rekenblad voor de predimensionering van thermische zonne-installaties voor de productie van warm water voor een reeks tertiaire gebouwen, onthaalstructuren en gebouwen voor collectieve huisvesting. Het Waals Gewest en het Brussels Gewest maken de Quickscan beschikbaar in het kader van de door de EPB-reglementering opgelegde haalbaarheidsstudies. Hij is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

GETSOLAR

(Duitsland)

Simulaties van thermische zonne-installaties; de software is beschikbaar in het Duits, Engels en Frans.

RETScreen

(Canada)

Excel-rekenblad als hulp bij de besluitvorming over en analyse van projecten voor hernieuwbare energie