Uitdagingen en doelstellingen

Uitdagingen

Een groene gevel draagt bij tot een aangenamere stad voor diens inwoners. Bijkomend, draagt deze ook bij tot de duurzaamheid: vegetatie op de gevel kan door een klein stuk grond in te nemen, bijdrage tot een grote groene oppervlakte in de stad. Het is dus een interessante oplossing om de ingenomen grond en natuur te compenseren en tegelijkertijd de biodiversiteit te bevorderen. Bijkomend, draagt een groene gevel bij tot de absorptie van water op het perceel, het gebouw te isoleren - zowel op thermisch als akoestisch vlak - de luchtkwaliteit te bevorderen en het ‘warmte-eilandeffect' te reduceren. Of het nu om een groene bedekking, groene wand of groene muur gaat, het is belangrijk een groene gevel in acht te nemen.

Reglementaire basis en goede praktijk ★

Er bestaat geen specifieke stedenbouwkundige regelgeving voor groene gevels. Wel zijn in de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) elementen te vinden waarmee rekening moet worden gehouden voor groene gevels.

Zie pagina | Voorschriften en normen

Als de volle grond echt niet toegankelijk is, overweeg dan het gebruik van verhoogde bakken voor het planten van klimmende (of hangende) planten, en zorg ervoor dat u regenwater gebruikt en geen stadswater. Omwille van de duurzaamheid moeten verticale tuinen pas als laatste optie worden gekozen en moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met de energie- en waterkosten.

Aanbevolen minimum ★★

Kies plantensoorten uit de lijst van door Leefmilieu Brussel aanbevolen soorten, d.w.z. allereerst inheemse soorten indien de omstandigheden voor hun aanplanting gunstig zijn.

Zie pagina | Type vegetatie van de groene gevel

Optimaal ★★★

Kies minstens drie plantensoorten uit de lijst van door Leefmilieu Brussel aanbevolen soorten en probeer daarbij de begroeide geveloppervlakte zo groot mogelijk te maken.

Zie pagina | Type vegetatie van de groene gevel

Bijgewerkt op 15/09/2021