Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte)

Overzicht van de elementen voor een duurzame keuze

De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de verschillende aspecten die in het gedeelte ‘Aandachtspunten bij een duurzame keuze' voor elke voorziening zijn uitgewerkt. Het doel is de ontwerper te helpen bij diens keuze.

De gegevens moeten wel worden genuanceerd, want ze zijn licht variabel naargelang de realiteit.

Afgifte

Overzicht van de aandachtspunten bij een duurzame keuze

Aandachtspunten bij een duurzame keuze

Voorzieningen

image16.jpeg

Significante impact

Vloer- en muur-

verwarming

Verwarming/

Koeling met

geblazen lucht

Radiatoren

(Ventilo-)

convectoren

Activering van de betonnen kern

Koudeplafonds

Koelbalken

image17.jpeg

Gemiddelde impact

x

Geen impact

Technische aspecten

Beschikbare ruimte

image18.png

image19.png

image18.png

image18.png

image18.png

image18.png

image19.png

Onderhoud

image18.png

image19.png

image18.png

image19.png

image18.png

image18.png

image19.png

Milieuaspecten

Milieu-impact van de warmtetransporterende vloeistof

image18.png

image18.png

image18.png

image19.png

image18.png

image18.png

image18.png

Economische aspecten

Gecombineerde verwarmings- en koelsystemen

x

image19.png

x

image19.png

image19.png

x

x

Rentabiliteit van de regeling

image19.png

image19.png

image19.png

image19.png

image19.png

image19.png

image19.png

Sociale en culturele aspecten

Geluidscomfort

x

image19.png

x

image19.png

x

x

image19.png

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE10 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Verwarming | Sanitair warm water | Warmtepomp | Koeling | Thermische zonne