Terug naar

De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken om aan de resterende koelbehoefte te voldoen, met de bedoeling het zomercomfort en een beperkt energieverbruik dankzij hernieuwbare koeling te garanderen.

De technologie maakt het nu mogelijk om "hernieuwbare koeling" te produceren, met andere woorden, uit hernieuwbare energiebronnen (bodem, water, afvalwarmte). Bijna 10% van het elektriciteitsverbruik van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt besteed aan koeling, dus er staat veel op het spel!

Hernieuwbare koeling is echter slechts een optie die moet worden overwogen om behoeften aan restkoeling te garanderen nadat in eerste instantie de vraag naar koeling is beperkt en in tweede instantie is vastgesteld dat de vraag naar restkoeling niet volledig kan worden gedekt door passieve koeling die de elementen van de koelcyclus (verdamper, compressor, condensor, expansieklep) dus niet integreert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in gebouwen met een hoge bezettingsgraad, continue bezetting of hoge specifieke thermische belastingen.

Om meer te weten te komen over deze essentiële voorafgaande fases : zie het dossier Een passieve koelstrategie toepassen en het dossier Warmtelasten beperken.