NAT04_top

Dossier | Habitat bieden aan fauna

Habitat bieden aan fauna

Bron: klaaskuiken.nl

In elk renovatie- of nieuwbouwproject in een stedelijke omgeving moeten de bescherming van de bestaande dierlijke habitats en de integratie van vervangingshabitats het voorwerp zijn van een zorgvuldige analyse.

Dit dossier behandelt de integratie van nestkasten voor vogels en schuilplaatsen voor vleermuizen voornamelijk op het niveau van de gebouwen. Het onderzoekt ook de verschillende voorzieningen voor kikvorsachtigen en reptielen, en de mogelijkheid om insectenhotels en schuilplaatsen voor beschermde zoogdieren in de omgeving van deze gebouwen in te planten.

➩ Ontwerpen

Waarom u niet?

Alle renovatie- en nieuwbouwprojecten in Brussel zijn uitstekende gelegenheden om bedreigde soorten aan te trekken die deel uitmaken van het collectieve geheugen van Brussel.

Los van de gedetailleerde analyse die nodig is om de aan te trekken soorten en de aan te bieden habitats te identificeren, is het overal in Brussel, zelfs in volle stadscentrum, sterk aanbevolen om in alle projecten het volgende op te nemen:

  • nestkasten, ingebouwd of niet, of ' mussenvide ' om mussen, gierzwaluwen,... aan te trekken,
  • schuilplaatsen voor dwergvleermuizen,
  • insectenhotels.

image01

In een bestaand dak geïntegreerde mussenvide: voorziening voor mussen aan de onderzijde van een schuine dakhelling (Bron: Mussen in Damme - Blog )

 

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 13/02/2017

Code n° : G_NAT04 - Thema's : Natuurontwikkeling - Andere thema's : Stedelijke landbouw - Gerelateerde project components : Buitenwand | Dak | Omgeving | Fauna