Dossier | Vermijden van polluenten in het gebouw

Overzicht van de voorzieningen

Fysische en chemische stoffen

  • WEL04-Benzène

   © russn_fckr / Unplash.com

  • Benzeen
  • Beschrijving

   Benzeen is afkomstig van de aardolie-industrie en ontstaat bij de verbranding van bepaalde producten. Deze aromatische koolwaterstof wordt vooral gebruikt in benzine voor motoren. Is bekend dat benzeen kanker van het leukemietype kan veroorzaken. Daarom werd de concentratie in benzine (momenteel 1%) en andere door de industrie gebruikte mengsels in de loop der jaren verlaagd.
  • WEL04-COV

   © stheaker / Pixabay.com

  • VOS
  • Beschrijving

   Vluchtige organische stoffen of VOS is de verzamelnaam van koolstofverbindingen die vluchtig zijn bij omgevingstemperatuur.
  • WEL04-Formaldehyde

   © quinntheislander / Pixabay.com

  • Formaldehyde
  • Beschrijving

   Formaldehyde (of formol, mierenzuur) is de meest voorkomende vluchtige organische stof (VOS) in de binnenlucht.
  • WEL04-Limonene

   © MiraDeShazer / Pixabay.com

  • Limoneen
  • Beschrijving

   Limoneen is een natuurlijke substantie die werkelijk overal in de atmosfeer van de aarde voorkomt, zowel in de natuur als in de stad en in woningen. De stof wordt immers spontaan aangemaakt en vrijgegeven door bepaalde planten.
  • WEL04-Pinene

   © Nancy Macias / Unsplash.com

  • Pineen
  • Beschrijving

   Pineen is aanwezig in de lucht en in de atmosfeer van zodra er hout en vooral naaldbomen te bespeuren zijn. Het is een zeer vluchtige stof die in grote hoeveelheid wordt vrijgezet door dennenbossen en die in de binnenlucht van een woning gedetecteerd wordt van zodra er een of meer dennen in de buurt staan, of indien er houten meubelen in de woning aanwezig zijn.
  • WEL04-Plomb

   © domeckopol / Pixabay.com

  • Lood
  • Beschrijving

   Lood wordt hoofdzakelijk gewonnen uit het mineraal galeniet. Hoewel het toxische effect van lood op het zenuwstelsel en de hersenen sinds de oudheid bekend is, werd het tijdens de XIXde en XXste eeuw op grote schaal geproduceerd en gebruikt in verf en als additief in benzine voor motoren.
  • WEL04-Toluene

   © Aleksander Naug / Unsplash.com

  • Tolueen
  • Beschrijving

   Tolueen is een aromatische koolwaterstof die tot de vluchtige organische stoffen (VOS) behoort. Het wordt gewonnen uit fossiele grondstoffen (aardolie, steenkool, gas) en doet dienst als tussenproduct in talrijke processen van de chemische industrie, vooral bij de vervaardiging van tal van plastics.

Bio-verontreinigingen

  • WEL04-Acarien

   © WikiImages / Pixabay.com

  • Mijtachtigen
  • Beschrijving

   Er bestaan ongeveer 50.000 soorten mijtachtigen. Deze piepkleine diertjes behoren tot de familie van de spinachtigen en zijn nauwelijks een kwart millimeter groot. De meest voorkomende soorten in België zijn de Dermatophagoides pteronyssinus (Europese huisstofmijt) en de Euroglyphus maynei.
  • WEL04-MoisissureGen

   © Grzegorz-Skibka / Pixabay.com

  • Schimmelvorming
  • Beschrijving

   Schimmels zijn microscopisch kleine zwammen die op organisch materiaal zoals gewassen, bladeren, kruiden en hout groeien. Dat betekent dat ze zich dus ook kunnen ontwikkelen op heel wat materiaal dat in onze woning aanwezig is, waaronder materiaal dat cellulose bevat (papier, leer) of ook op voedingsmiddelen zoals vruchten, kaas of brood.
  • WEL04-MoisissureExt

   © Bergadder / Pixabay.com

  • Schimmel van buitenaf
  • Beschrijving

   Er zijn meer dan 200.000 gekende soorten van paddenstoelen. Dit hele leger bekleedt een belangrijke plek bij de levende organismen en soms zelfs in onze eigen leefwereld.
  • WEL04-MoisissureHumide

   © geralt / Pixabay.com

  • Schimmel door vochtlig woonklimaat
  • Beschrijving

   In een vochtig land zoals België komt schade als gevolg van insijpelend regenwater vaak voor. Een ander terugkerend fenomeen is opstijgend vocht, dat zijn oorsprong vindt onder aan de muren. Maar vocht heeft niet altijd een externe oorsprong.
  • WEL04-Odeurs

   © Brina Blum / Unsplash.com

  • Geuren
  • Beschrijving

   Een geur is datgene wat we met onze reukzin waarnemen. Geuren worden veroorzaakt door vluchtige verbindingen in de lucht die we inademen.

Dieren en insecten

  • WEL04-Cafard

   © PublicDomainPictures / Pixabay.com

  • Kakkerlakken
  • Beschrijving

   Kakkerlakken of bakkerstorren zijn kruipende insecten die trouwe bezoekers zijn van vuilnisbakken, graag een ommetje maken in de keuken, over borden, bestek en werkbladen wandelen en er uitwerpselen op achterlaten.
  • WEL04-Rat

   © jarleeknes / Pixabay.com

  • Rat
  • Beschrijving

   De rat behoort tot de uitgebreide familie van de knaagdieren, vooral in de steden vermenigvuldigen ratten zich in de riolen waar ze in contact komen met menselijke uitwerpselen, dragers van talloze ziektekiemen.

Elementen van een duurzame keuze

bijgewerkt op 24/10/2018

Code n° : G_WEL04 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Binnenwand | Vloerplaat | Plafonds | Verwarming | Ventilatie