Terug naar

Overzicht van de voorzieningen

Fysische en chemische stoffen

WEL04-Benzène© russn_fckr / Unplash.com

Benzeen

Benzeen is afkomstig van de aardolie-industrie en ontstaat bij de verbranding van bepaalde producten. Deze aromatische koolwaterstof wordt vooral gebruikt in benzine voor motoren. Is bekend dat benzeen kanker van het leukemietype kan veroorzaken. Daarom werd de concentratie in benzine (momenteel 1%) en andere door de industrie gebruikte mengsels in de loop der jaren verlaagd.

 Download de brochure

WEL04-COV© stheaker / Pixabay.com

VOS

Vluchtige organische stoffen of VOS is de verzamelnaam van koolstofverbindingen die vluchtig zijn bij omgevingstemperatuur.

 Download de brochure

WEL04-Formaldehyde© quinntheislander / Pixabay.com

Formaldehyde

Formaldehyde (of formol, mierenzuur) is de meest voorkomende vluchtige organische stof (VOS) in de binnenlucht.

 Download de brochure

WEL04-Limonene© MiraDeShazer / Pixabay.com

Limoneen

Limoneen is een natuurlijke substantie die werkelijk overal in de atmosfeer van de aarde voorkomt, zowel in de natuur als in de stad en in woningen. De stof wordt immers spontaan aangemaakt en vrijgegeven door bepaalde planten.

 Download de brochure

WEL04-Pinene© Nancy Macias / Unsplash.com

Pineen

Pineen is aanwezig in de lucht en in de atmosfeer van zodra er hout en vooral naaldbomen te bespeuren zijn. Het is een zeer vluchtige stof die in grote hoeveelheid wordt vrijgezet door dennenbossen en die in de binnenlucht van een woning gedetecteerd wordt van zodra er een of meer dennen in de buurt staan, of indien er houten meubelen in de woning aanwezig zijn.

 Download de brochure

WEL04-Plomb© domeckopol / Pixabay.com

Lood

Lood wordt hoofdzakelijk gewonnen uit het mineraal galeniet. Hoewel het toxische effect van lood op het zenuwstelsel en de hersenen sinds de oudheid bekend is, werd het tijdens de XIXde en XXste eeuw op grote schaal geproduceerd en gebruikt in verf en als additief in benzine voor motoren.

 Download de brochure

WEL04-Toluene© Aleksander Naug / Unsplash.com

Tolueen

Tolueen is een aromatische koolwaterstof die tot de vluchtige organische stoffen (VOS) behoort. Het wordt gewonnen uit fossiele grondstoffen (aardolie, steenkool, gas) en doet dienst als tussenproduct in talrijke processen van de chemische industrie, vooral bij de vervaardiging van tal van plastics.

 Download de brochure

Bio-verontreinigingen

WEL04-Acarien© WikiImages / Pixabay.com

Mijtachtigen

Er bestaan ongeveer 50.000 soorten mijtachtigen. Deze piepkleine diertjes behoren tot de familie van de spinachtigen en zijn nauwelijks een kwart millimeter groot. De meest voorkomende soorten in België zijn de Dermatophagoides pteronyssinus (Europese huisstofmijt) en de Euroglyphus maynei.

 Download de brochure

WEL04-MoisissureGen© Grzegorz-Skibka / Pixabay.com

Schimmelvorming

Schimmels zijn microscopisch kleine zwammen die op organisch materiaal zoals gewassen, bladeren, kruiden en hout groeien. Dat betekent dat ze zich dus ook kunnen ontwikkelen op heel wat materiaal dat in onze woning aanwezig is, waaronder materiaal dat cellulose bevat (papier, leer) of ook op voedingsmiddelen zoals vruchten, kaas of brood.

 Download de brochure

WEL04-MoisissureExt© Bergadder / Pixabay.com

Schimmel van buitenaf

Er zijn meer dan 200.000 gekende soorten van paddenstoelen. Dit hele leger bekleedt een belangrijke plek bij de levende organismen en soms zelfs in onze eigen leefwereld.

 Download de brochure

WEL04-MoisissureHumide© geralt / Pixabay.com

Schimmel door vochtlig woonklimaat

In een vochtig land zoals België komt schade als gevolg van insijpelend regenwater vaak voor. Een ander terugkerend fenomeen is opstijgend vocht, dat zijn oorsprong vindt onder aan de muren. Maar vocht heeft niet altijd een externe oorsprong.

 Download de brochure

WEL04-Odeurs© Brina Blum / Unsplash.com

Geuren

Een geur is datgene wat we met onze reukzin waarnemen. Geuren worden veroorzaakt door vluchtige verbindingen in de lucht die we inademen.

 Download de brochure

Dieren en insecten

WEL04-Cafard© PublicDomainPictures / Pixabay.com

Kakkerlakken

Kakkerlakken of bakkerstorren zijn kruipende insecten die trouwe bezoekers zijn van vuilnisbakken, graag een ommetje maken in de keuken, over borden, bestek en werkbladen wandelen en er uitwerpselen op achterlaten.

 Download de brochure

WEL04-Rat© jarleeknes / Pixabay.com

Rat

De rat behoort tot de uitgebreide familie van de knaagdieren, vooral in de steden vermenigvuldigen ratten zich in de riolen waar ze in contact komen met menselijke uitwerpselen, dragers van talloze ziektekiemen.

 Download de brochure