Dossier | Habitat bieden aan fauna

Meer weten

In de Gids

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Reglementeringen

Websites

Bibliografie

  • LPO/CAUE Isère (2012), Guide technique: Biodiversité et bâti, Grenoble (in het Frans)

➩ Kiezen ➩ Overzicht van de voorzieningen

bijgewerkt op 16/01/2019

Code n° : G_NAT04 - Thema's : Natuurontwikkeling - Gerelateerde project components : Buitenwand | Dak | Omgeving | Fauna