Tools

  • Met de EPB Software kan het minimumdebiet worden berekend.
  • De software Wufi berekent de warmte- en massaoverdracht in de bouwcomponenten in functie van de natuurlijke weersomstandigheden.
  • Met de software SQuATte kunnen gezondheidsproblemen in verband worden gebracht met de vervuiling binnen het gebouw die er de oorzaak van kan zijn.