Terug naar

Meer weten

Andere dossiers

We verwijzen allereerst naar de aanbevelingen inzake ventilatie en het materiaal- en productgebruik, want die vormen de basis voor het ademcomfort.

Andere publicaties en instrumenten van Leefmilieu Brussel

Websites

Bibliografie

  • Déoux, S., P. Déoux (2004), Le guide de l'habitat sain , Medieco Editions, Andorra
  • Roulet, C.A. (2004), Santé et qualité de l'environnement intérieur dans les bâtiments , Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne
  • Simon, E., J.M. Hauglustaine (2001), La ventilation et l'énergie - guide pratique pour les architectes , Ministère de la Région Wallonne
  • Tilborghs, G., D. Widemeersch, K. De Schrijver (2005), Wonen et gezondheid , Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  • WTCB, Infofiche "Ventilatie van gebouwen – oplevering, gebruik en onderhoud", februari 2010
  • Koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen , http://www.health.belgium.be , geraadpleegd op 17/05/2012
  • Leefmilieu Brussel , software PEST en Groene Ambulancedienst, geraadpleegd op 17/05/2012