MAN02_top

Dossier | De impact van de werken beperken

De impact van de werken beperken

© Jarmo Piironen / Shutterstock.com

De benadering die erop is gericht een duurzaam gebouw te realiseren, gaat noodgedwongen gepaard met een voorbeeldig uitvoeringsproces. Met het oog daarop wordt er in het kader van het project voor gezorgd dat de risico's in verband met de veiligheid en de gezondheid en de hinder en het verbruik tijdens de werken worden beperkt, door de werken goed te organiseren en door een geheel van maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de fysieke omgeving (water, lucht, bodem, fauna, flora) en de sociale omgeving (gebruikers, buurtbewoners, arbeiders) op elkaar worden

bijgewerkt op 19/12/2017

Code n° : G_MAN02 - Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw - Andere thema's : Werf | Afval Akoestiek - Gerelateerde project components : Vloer | Flora | Fauna