Dossier | De levenscyclus van materialen: analyse, informatiebronnen en keuzehulpmiddelen

Overzicht van de voorzieningen

De methode van de onderhavige dossier vertaalt zich praktisch in zes voorzieningen. Deze voorzieningen zijn de verschillende concrete oplossingen die kunnen worden toegepast om de duurzaamheid van het project te verbeteren. Binnen eenzelfde renovatie- of nieuwbouwproject kunnen natuurlijk verschillende voorzieningen worden gecombineerd.

  • MAT01 - Ecolabel

   © Room's Studio / Shutterstock.com

  • Ecolabels
  • Beschrijving

   • De labels worden beheerd door van de industrie onafhankelijke instellingen en vestigen de aandacht op het feit dat een materiaal of een product een impact op het milieu (en naargelang het label op de gezondheid) heeft die voldoet aan de eisen van het label. De eisen verschillen per label.

   • Ze houden rekening met de volledige levenscyclus van het product en zijn gebaseerd op een levenscyclusanalyse.

   • Denk eraan dat het feit dat een materiaal of product geen ecolabel heeft, daarom niet betekent dat het een ongunstig milieu- en gezondheidsprofiel heeft.

   • Voorbeelden: EU-Flower, Blauer Engel, Natureplus

   Van toepassing op het materiaal / product

   Gebaseerd op een LCA: Ja

  • MAT01 - certifications d'exploitation

   © Castleski / Shutterstock.com

  • Certificeringen voor duurzaam beheer
  • Beschrijving

   • Heeft betrekking op bosbeheer.

   • Verschilt van een ecolabel doordat het niet gebaseerd is op de levenscyclus van het product, maar op een evaluatie van het bosbeheer en de traceerbaarheid ervan.

   • Omvat ook een sociaal luik.

   • Voorbeelden: FSC, PEFC

   Van toepassing op het materiaal / product

   Gebaseerd op een LCA: Nee

   De certificeringen voor duurzaam beheer zijn niet gebaseerd op een levenscyclusanalyse. Ze zijn niettemin een bewijs van de naleving van strenge eisen en van een strenge en regelmatige controle op het gebied van het beheer en de traceerbaarheid van de grondstoffen en bieden bijgevolg een adequate garantie met betrekking tot het duurzame beheer en de herkomst van de grondstoffen enerzijds, en de samenstelling van de afgewerkte producten anderzijds (zie De certificeringen voor duurzaam beheer voor meer informatie): om die reden worden ze als keuzehulpmiddelen beschouwd voor de cyclus van materialen, het onderwerp van de onderhavige dossier.

  • MAT01 - Classification des materiaux

   © Chutima Chaochaiya / Shutterstock.com

  • Classificatiehulpmiddelen voor materialen
  • Beschrijving

   • Delen bouwmaterialen en -producten in per productcategorie en/of per toepassing, door er een score aan toe te kennen die de lezer gemakkelijk kan begrijpen: de berekende cijfers zijn al geïnterpreteerd.

   • Zijn gebaseerd op een levenscyclusanalyse. De gegevens die per indicator werden berekend, zijn soms gedetailleerd.

   Van toepassing op het materiaal / product

   Gebaseerd op een LCA: Oui

  • MAT01 - Fiches de donnees

   © Gemenacom / Shutterstock.com

  • Environemntal Product declaration
  • Beschrijving

   • Preciseren voor een reeks milieu-indicatoren die kunnen variëren per database, de impact die door het product wordt veroorzaakt.

   • De gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar maar moeten worden geïnterpreteerd, waardoor een LCA-hulpmiddel moet worden gebruikt en een professional een analyse moet uitvoeren

   • De terbeschikkingstelling van dit soort fiches is niettemin noodzakelijk, omdat ze de basis vormen voor een geïntegreerde LCA-aanpak voor het gebouw en de elementen waaruit het bestaat.

   • Ze worden ook gebruikt voor de evaluatie die wordt uitgevoerd aan de hand van de hulpmiddelen voor de certificering van materialen en de ecolabels.

   Van toepassing op het materiaal / product

   Gebaseerd op een LCA: Ja

  • MAT01 - Outil echelle composant

   © TB studio / Shutterstock.com

  • Evaluatiehulpmiddelen voor bouwelementen
  • Beschrijving

   • Door gebruik te maken van gedetailleerde databases, maken deze hulpmiddelen het mogelijk om de milieu-impact van een bouwelement te evalueren, en meerdere opties te vergelijken

   • Naargelang het technische karakter en de kostprijs van het hulpmiddel kan het gaan om een evaluatie voor een (zeer) beperkt aantal indicatoren of om een bijzonder volledige maar complexe analyse, waarin de CEN-indicatoren of CEN+-indicatoren geïntegreerd zijn.

   Van toepassing op een bouwelement, een bestanddeel van het gebouw

   Gebaseerd op een LCA: Ja

  • MAT01 - Outil echelle batiment

   © beeboys / Shutterstock.com

  • Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw
  • Beschrijving

   • Verschillen van de evaluatiehulpmiddelen voor de bouwelementen, doordat ze het mogelijk maken om het gebouw in zijn geheel in te voeren

   • Maken het mogelijk om de globale milieu-impact van het gebouw te beoordelen: dit is het ideale analyseniveau.

   • De hulpmiddelen die voor professionals bestemd zijn, zijn de doeltreffendste omdat ze een groot aantal indicatoren specificeren.

   • Met de zogenaamde "snelle" hulpmiddelen kunnen de ontwikkelaars een minder gedetailleerde, maar niettemin heel adequate analyse uitvoeren.

   Van toepassing op het gebouw in zijn geheel

   Gebaseerd op een LCA: Ja

Elementen voor een duurzame keuze

bijgewerkt op 24/10/2018

Code n° : G_MAT01 - Thema's : Materiaal - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Plafonds | Vloerplaat | Dak | Verwarming