Terug naar

Isolatie van een vloer

Er bestaan twee verschillende technieken voor de isolatie van de vloer. De isolatie van boven is wanneer de isolatiemateriaal wordt op het structurele gedeelte van de vloer aangebracht en onder de ontspanningsruimte. De ondervloer kan op de bodem liggen of zich boven een vide bevinden. We hebben het over isoleren langs de onderkant als we de vloerplaat tussen een beschermd volume en een niet verwarmde volume thermisch willen isoleren door een isolatielaag aan te brengen onder de dragende structuur. Bij nieuwbouw en bij renovatie kunnen beide technieken worden gebruikt, afhankelijk van de situatie.

Wat zijn de voor- en nadelen van vloer- en bovenisolatie?

  Nieuwbouw en renovatie
Van onderen Van boven
image1 Nieuw collectief woongebouw [ 091_Fineau] - Bron: Yvan Glavie ENE03 - Isoler un sol© Mironmax Studio / Shutterstock.com

 

Voordelen

Beschermt tegen vorst en barstvorming

Geen verlies van binnenafwerkingen

Continuïteit van het isolatiemateriaal

Minder risico op het ontstaan van problematische bouwknopen

De wand blijft op constante binnentemperatuur

Minder risico op interne condensatie

Betere thermische inertie

Levensduur van het isolatiemateriaal

Behoud van verlaagde plafonds met erfgoedwaarde tussen wooneenheden

Nuttig bij toegankelijkheidsproblemen van onderen

Het isolatiemateriaal staat niet bloot aan vocht

Nadelen

Plafond van een kelder of geventileerde vide:

Het uiterlijk van het gebouw kan veranderen (vloer boven een ruimte die toegankelijk is voor personen)

De buitenafwerking op het isolatiemateriaal is kwetsbaar en kan barsten als het om pleister gaat

Problematische bouwknopen op de draagmuren boven de vloer zijn moeilijk te beheersen

De aanwezigheid van leidingen (elektriciteit, waterafvoer of -toevoer, gas, verwarming...) kan de aanbrenging bemoeilijken

Vloer op de bodem

Het gekozen isolatiemateriaal moet waterdicht zijn en bestand zijn tegen indrukking

Problematische bouwknopen zijn moeilijk te vermijden op draagmuren boven de vloer

De binnenafwerkingen van de vloer moeten worden vervangen

Risico op interne condensatie ter hoogte van de ondergrond van het isolatiemateriaal

Compressieweerstand

Vermindering van de afstand tussen vloer en plafond

Het isolatiemateriaal moet bestand zijn tegen compressie

Vermindering van de thermische inertie evalueren

Waarom isoleren langs de onderkant?

 • Indien de hoogte van de kelder het toelaat , is isoleren langs de onderkant de gemakkelijkste oplossing. Je hoeft dan immers geen deurdorpels te verhogen en evenmin een nieuwe vloer te leggen. In de meeste gevallen is geen eindafwerking nodig voor het plafond van de kelders of kruipkelders.
 • Isolatie langs de onderkant leidt tot een grotere thermische inertie omdat de vloerstructuur binnen het beschermde volume van het gebouw blijft. Deze inertie levert een groter comfort op naast een vermindering van het verbruik en verbetert de thermische prestaties van het gebouw.

Meer informatie hierover is te vinden in het dossier Zorgen voor een grotere thermische inertie.

image01nl (Bron: SPW )
 • Terwijl het isoleren van gevels gebeurt van buitenuit , is het vaak gemakkelijker de thermische bruggen te minimaliseren met een vloerplaat die van onderuit geïsoleerd is. De retourisolatie is immers gemakkelijker aan te brengen in de kelder of in een kruipkelder dan in de verwarmde ruimte. Deze retourisolatie heeft als doel de lengte van de weg van de minste thermische weerstand te verhogen, en zo de thermische verliezen te beperken (cf. figuur hieronder).

De lengte van de weg van de minste thermische weerstand wordt in enge zin gedefinieerd als het kortste traject tussen de binnen- en de buitenomgeving of tussen een verwarmde en een aangrenzende niet verwarmde ruimte, zonder daarbij een isolatielaag of isolerend element te kruisen waarvan de thermische weerstand gelijk is aan, of groter is dan de kleinste van de twee thermische weerstanden R 1 en R 2 van de isolatielagen van de wanden

Schema dat de lengte van de weg met de minste thermische weerstand toont

image02nl© Architecture et Climat - LOCI – UCL

Wat zijn de technieken voor isolatie langs de onderkant?

Er bestaan diverse manieren om te isoleren aan de onderkant van de dragende vloerplaat:

Isolatie tegen het plafond van de kelder lijmen

Isolatie van de vloer langs de onderkant: gelijmde isolatie

image01 (Bron: SPW )

Isolatie gedragen door een tweede structuur

Isolatie van de vloer langs de onderkant: secundaire structuur

image03(Bron: Guérot Rénov )

Isolatie tegen het kelderplafond geschroefd/gehaakt

Isolatie van de vloer langs de onderkant: geschroefd/gehaakt

image04 (Bron: Isover )
image05 (Bron: Isover )

Isolatie tegen het kelderplafond gespoten

Isolatie van de vloer langs de onderkant: gespoten

image06(Bronnen: Renopassive en Knaufjetspray )
image07 (Bronnen: Renopassive en Knaufjetspray )

Isolatie geplaatst/ingespoten tussen de structuurelementen

Isolatie van de vloer langs de onderkant: ingespoten (hier aangebracht onder een hellend dak) of aangebracht tussen de elementen van een draagstructuur

image08 (Bronnen: Renopassive en Knaufjetspray )
image09 (Bronnen: Renopassive en Knaufjetspray )

Combinatie van isolatie tussen de structuurelementen en opgehangen isolatie

Isolatie van de vloer langs de onderkant: combinatie van isolatie tussen de structuurelementen en opgehangen isolatie.

image10(Bron: rouchenergie s)

Meer informatie over de materiaalkeuze: lees het dossier Duurzame keuze van thermische isolatiematerialen

Moeten voorzorgen genomen worden met het oog op lucht- en waterdichtheid? Een waterdampscherm??

Luchtdichtheid tussen het verwarmde en het onverwarmde gedeelte is in alle gevallen noodzakelijk. Deze dichtheid wordt gerealiseerd door:

 • aanbrengen van een luchtdicht membraan onder de isolatie, in het geval van een houten vloerstructuur,
 • de betonvloer

Een waterdampscherm is noodzakelijk in de volgende gevallen:

 • de kelder wordt verwarmd: het dampscherm komt dan onder de isolatie;
 • de kelder wordt niet verwarmd en in het geval van een houten plankenvloerstructuur moet het dampscherm (vaak een OSB) met verlijmde lasnaden worden aangebracht bovenop de houten structuur, want waterdamp vanuit het verwarmde gedeelte van het gebouw mag in geen geval condenseren in de isolatie;
 • de kelder wordt niet verwarmd en in het geval van een betonnen vloerplaat is geen dampscherm en evenmin een luchtdichting nodig. Het beton volstaat hiervoor.

Een waterdichting is noodzakelijk onder de vloerplaat (en onder de isolatie indien aan de onderkant ervan geïsoleerd wordt).

In het geval van een renovatie waarbij de vloerplaat op de volle grond wordt vervangen (bijvoorbeeld met het oog op de hoogte onder het plafond), is het noodzakelijk eerst een anticapillair membraan te leggen en dan de isolatie die vervolgens aan de bovenkant wordt beschermd door een plasticfolie, en tot slot de nieuwe betonnen vloerplaat.

Wat zijn de aandachtspunten bij het overwegen van isolatie van een vloer langs de onderkant?

Bouwknopen

Het is belangrijk om bij de conceptie aandacht te schenken aan diverse bouwknopen:

 • op het niveau van de funderingen/buitenmuren

  In het geval dat de funderingen of de buitenmuren de continuïteit van de isolatie doorbreken, ontstaat een koudebrug. Het effect hiervan moet worden beperkt. Hiertoe wordt de lengte van de weg van de minste thermische weerstand verlengd door het ophalen of laten dalen van isolatie (cf. vraag "Waarom isoleren langs de onderkant? cf. vraag "Waarom isoleren langs de onderkant?”). Het ideale bij nieuwe constructies is het nodige te voorzien bij deze thermische brug (bouwknoop) door gebruik van isolerende structurele materialen (schuimglas, multicellulair glas) die de verbinding maken tussen de isolatie van de vloerplaat en die van de fundering / buitenmuur.

 • op het niveau van de bevestigingspunten van de isolatie

  Bij een metaalstructuur die de isolatie op haar plaats houdt, gebruikt men onderbrekers voor koudebruggen loodrecht op de bevestigingen van de structuur, om de koudebruggen die ze meebrengen te minimaliseren.

 • op het niveau van een houten structuur

  Hoewel hout een relatief isolerend materiaal is, is het nuttig de koudebrug die wordt gecreëerd door deze houtstructuur, te beperken door een isolatielaag eronder aan te brengen:

  • dit kan ofwel door gebruik te maken van een isolatie die wordt opgehangen in, of vastgeschroefd aan het houten geraamte (cf. vraag "Wat zijn de systeemtechnieken om de vloer langs de onderkant te isoleren?");
  • Ofwel door kruislings een tweede geraamte aan te brengen (cf. figuur hieronder).

Isolatie van de vloer langs de onderkant: kruislings geraamte

image11(Bron: SPW )

Minimumdikte

Bij een nieuwbouw of bij een renovatie waarbij de vloer onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning, moet de thermische prestatie van deze vloer vanzelfsprekend voldoen aan de EPB-reglementering . De dikte van de isolatie is afhankelijk van het gebruikte type, meer bepaald haar thermische geleidbaarheid λ.

Wat zijn de aandachtspunten bij het aanbrengen van vloerisolatie langs de onderkant?

 • Afwezigheid van vochtigheid

  Vooraleer de isolatielaag aan te brengen, moet men zich vergewissen van afwezigheid van vochtigheid op het niveau van de dragers. Vooral houten vloeren vragen waakzaamheid. Identificeer de zones die eventueel aantasting door insecten en/of zwammen hebben ondergaan (vooral ter hoogte van inmetseling van de vloerbalken). Indien vochtigheidsproblemen worden vastgesteld, moeten deze absoluut eerst behandeld worden.

 • Convectiestromen

  De isolatie moet goed aansluiten op de structuur. Er mag geen luchtstroom mogelijk zijn tussen de structuur en de isolatie: dit leidt tot convectiestromen.

Convectiestromen tussen de isolatie en de vloerplaat

image12© Architecture et Climat - LOCI – UCL

Specifiek geval: isolatie van een vloerplaat op de bodem

Wanneer een vloer in contact staat met de bodem, draagt de aarde bij aan de thermische weerstand van de vloer. De berekeningsmethode voor de thermische transmissiecoëfficiënt van de ondervloer moet dan worden aangepast.

Er bestaat een berekeningsprocedure die de EPB-regelgeving volgt die van toepassing is wanneer de vloer over de gehele oppervlakte in contact staat met de bodem. De vloer kan niet-geïsoleerd, uniform geïsoleerd of gedeeltelijk geïsoleerd zijn (horizontale of verticale randisolatie).

Horizontale en verticale randisolatie

image3© Architecture et Climat - LOCI – UCL
image4© Architecture et Climat - LOCI – UCL

Voorbeeld

Het betreft een woning in Brussel met een parketvloer (die de bouwheer wenst te bewaren) en een afgewerkt vloerniveau dat niet mag variëren om het timmerwerk (deuren) in de huidige staat te bewaren. Onder de vloerplaat bevindt zich een kelder. De gelijkvloerse vloerplaat heeft een houten draagstructuur.

In dergelijk geval is de beste oplossing: de isolatie aanbrengen tussen de vloerbalken van de bestaande houten structuur. Aangezien de bestaande parketvloer echter niet luchtdicht is, is het belangrijk om eerst een membraan eronder aan te brengen, vooraleer de isolatie te plaatsen.

Het is ook belangrijk om eerst de staat van de houten draagstructuur te controleren en de koudebruggen (bouwknopen) tot een minimum te herleiden bij de plaatsing van de isolatie.

Meer informatie, zie dossier Luchtdichtheid verbeteren

Meer weten

In de Gids

Voor meer informatie met betrekking tot dit thema:

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

Websites

Renopassief

Energie+

WTCB

Bibliografie

Reglementering

Bijgewerkt op 14/06/2017