WAT01_top

Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Beheer van het regenwater op het perceel

© Eugene Triguba / Unsplash.com

Het waterbeheer is van essentieel belang geworden om de watervoorraden te beschermen, maar ook om de risico's op overstromingen en verontreiniging te beperken. Enkel een totaalaanpak van bij het ontwerp van het project kan duurzame antwoorden bieden, m.a.w.: de ondoorlaatbaarheid van de bodems minimaliseren, het volume van het afvloeiend water beperken en de waterkwaliteit garanderen.

Een verstoorde watercyclus

De watercyclus is momenteel sterk verstoord door de verstedelijking en de ondoorlaatbaarheid van de bodem, terwijl onweersbuien steeds intenser worden.  Resultaat: meer overstromingen, uitgeputte watervoerende lagen en de waterkwaliteit zelf die wordt bedreigd. Een geïntegreerd waterbeheer op het perceel maakt het evenwel mogelijk deze fenomenen te voorkomen door de voorkeur te geven aan compenserende saneringstechnieken.

Het volume verminderen en de kwaliteit verbeteren

Om het probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken moeten de volumes regenwater die van het perceel afvloeien worden beperkt: de ondoorlaatbare oppervlakken minimaliseren, maar ook het regenwater opvangen en het ter plaatse gebruiken of zoveel mogelijk in de natuurlijke omgeving terugbrengen via infiltratie, verdamping of afvoeren bij een zwak debiet. En of dit vervolgens naar de natuurlijke omgeving of het openbare netwerk gaat, de kwaliteit van het water dat van het perceel afvloeit, moet zoveel mogelijk worden verbeterd door de vervuiling aan de bron te beperken of het water te filteren alvorens het te lozen.

Meer weten over (of zien van) de geïntegreerde aanpak

De voorzieningen kiezen

Een vijftiental voorzieningen kunnen worden gebruikt of gecombineerd om een geïntegreerd waterbeheer op het perceel te verzekeren, van wadi's tot retentiedaken over bekkens, putten, filters of de zuivering door planten.

Meer weten over (of zien van) de voorzieningen

De aanpak stap voor stap

Wat zijn de beperkingen die verband houden met het perceel? Hoe kunnen we de ondoorlaatbaarheid van de bodem minimaliseren of compenseren? Hoe kunnen we de voorzieningen kiezen en dimensioneren? Hoe kunnen we het risico op verontreiniging beperken? Al deze punten moeten van bij het ontwerp worden aangepakt, zelfs indien het project geleidelijk zal worden bijgeschaafd tot de definitieve versie voor de stedenbouwkundige vergunning.

Meer weten over (of zien van) de stappen van het ontwerp van het regenwaterbeheer op het perceel

Kennismaken met voorbeelden

In het Brussels Gewest combineren voorbeeldgebouwen verschillende voorzieningen om het regenwaterbeheer te optimaliseren. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn voor uw project.

Meer weten over (of zien van) inspirerende voorbeelden voor het regenwaterbeheer

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WAT01 - Thema's : Water - Andere thema's : Onderhoud | Vervuiling | Overstroming Stedenbouw - Gerelateerde project components : Dak | Regenwater | Afvalwater | Omgeving | Flora | Vloer