WAT01_top

Dossier | Beheer van het regenwater op het perceel

Beheer van het regenwater op het perceel

© Eugene Triguba / Unsplash.com

Het waterbeheer is van essentieel belang geworden om de watervoorraden te beschermen, maar ook om de risico's op overstromingen en verontreiniging te beperken. Enkel een totaalaanpak van bij het ontwerp van het project kan duurzame antwoorden bieden, m.a.w.: de ondoorlaatbaarheid van de bodems minimaliseren, het volume van het afvloeiend water beperken en de waterkwaliteit garanderen.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WAT01 - Thema's : Water - Andere thema's : Onderhoud | Vervuiling | Overstroming Stedenbouw - Gerelateerde project components : Dak | Regenwater | Afvalwater | Omgeving | Flora | Vloer