Terug naar

Hulpmiddelen

Er bestaan meerdere hulpmiddelen voor het dimensioneren van infiltratiestructuren voor regenwater. Ze helpen de ontwerpers om regenwaterbeheer te integreren in hun project. Sommige tools zijn heel eenvoudig, terwijl andere tools een meer geavanceerde dimensionering van structuren voor het beheer van regenwater mogelijk maken.

Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van tools met een korte beschrijving. Sommige van deze tools zijn gratis, terwijl andere tools mogelijks betalend zijn.

Om u te helpen bij het vinden van de juiste tool, is een benchmarking van deze 6 tools uitgevoerd. U kunt deze raadplegen via de volgende link: vergelijkende tabel.

De Perceelcalculator

De Perceelcalculator is een gratis tool die rechtstreeks beschikbaar is op de website van Leefmilieu Brussel.

Het is een eenvoudige spreadsheet-tool ontworpen om planologen en projectdragers te ondersteunen bij de dimensionering van de voorzieningen voor geïntegreerd regenwaterbeheer. Op die manier kunnen de voorwaarden van de milieuvergunning met betrekking tot het beheer van het regenwater op het perceel nageleefd worden.

Met deze tool kunnen bepaalde parameters van de geplande voorzieningen voor regenwaterbeheer voor een project berekend worden. Het gaat meer bepaald om:

  • het te bufferen watervolume, met andere woorden het watervolume dat moet worden opgeslagen in de structuur bij een zeer zwaar onweer voordat het in de bodem infiltreert;
  • de waterhoogte die dat volume kan vertegenwoordigen in deze oplossing;
  • de drainagetijd, met andere woorden de totale infiltratietijd wanneer de regenwatervoorziening vol is.

De PERCEELCALCULATOR werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel met steun van de Waterfacilitator.

Download de tool gratis via de volgende link: Perceelcalculator.
Alle informatie met betrekking tot het invullen van de Perceelcalculator is terug te vinden op de pagina’s over de milieuvergunning > Het regenwater beheren: uw verplichtingen.

De tool PARAPLUIE

Parapluie hydro

PARAPLUIE is een gratis online toegankelijke tool. Dankzij het interactieve acpect is deze tool niet alleen geschikt voor specialisten, maar ook voor particulieren.

Het pedagogische aspect is prominent aanwezig bij deze tool. Zo krijgt de gebruiker toegang tot heel wat informatie en ondersteuningen die inzicht in technieken van geïntegreerd regenwaterbeheer vergroten.  De gebruiker wordt in zijn/haar project begeleid in de keuze van de beste oplossingen en de nodige dimensionering van deze oplossingen. PARAPLUIE heeft als doel om het beheer van het regenwater op een perceel toegankelijk en concreet te maken.

De tool kan meer dan 2 miljoen verschillende GRB-oplossingen bestaande uit één of meer gecombineerde voorzieningen evalueren en vergelijken.

! Opgelet! Deze tool is geschikt voor projecten met een ondoorlaatbare oppervlakte van minder dan 1 hectare. Bij grotere projecten is het aangewezen om gebruik te maken van de hieronder beschreven tools.

PARAPLUIE werd tot stand gebracht dankzij Laboratoire DEEP (Afval Water Leefmilieu Verontreiniging) van de INSA de Lyon en ontwikkeld door ALISON ENVIRONNEMENT [FR]. Dit project werd gesteund door de Métropole de Lyon.

Beschikbaar via de volgende link: Parapluie-hydro [FR].

De tool OASIS

Cerema

OASIS is een gratis tool die online rechtstreeks toegankelijk is.

Deze software richt zich voornamelijk tot ontwerpers en projectdragers met een bepaalde kennis van hydrologie.

OASIS is gespecialiseerd in het dimensioneren en ontwerpen van infiltratiesystemen voor courante neerslag. Oasis biedt de mogelijkheid om de efficiëntie van een voorziening voor het beheren van frequente regenval te koppelen aan één of meerdere parameters voor de dimensionering.

OASIS is het resultaat van een samenwerking tussen het Cerema (afdeling TEAM) en de Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu) van de l'Ecole des Ponts Paristech [FR].

Beschikbaar via de volgende link: OASIS [FR].

De tool SIRIO

Sumaqua

SIRIO is een betalende software bestemd voor een relatief deskundig publiek met kennis van hydraulica.

Aan de hand van SIRIO kan een vereenvoudigd hydraulisch model gecreëerd worden met een focus op de belangrijkste hydraulische processen.

SIRIO is in staat om een simulatie te maken van 100 jaar neerslag, met of zonder klimaatveranderingsscenarios. Bovendien voorziet deze tool een volledige analyse van het systeem voor de opvang van het regenwater en bepaalt het op basis daarvan het beste ontwerp.

SIRIO werd ontwikkeld door het Vlaamse bedrijf Sumaqua.

Beschikbaar via de volgende link: SIRIO.

De tool HYETOS

Hyetos

HYETOS is een betalende software bestemd voor een relatief deskundig publiek dat bekend is met DAO.

HYETOS is een softwarepakket voor het ontwerpen, optimaliseren en visualiseren van geïntegreerd regenwaterbeheer, bedoeld voor professioneel gebruik. De autonome software met een eigen grafische kern is compatibel met andere tekentools op de markt. De geavanceerde parametrerings- en berekeningsmogelijkheden maken het een krachtig hulpmiddel voor het optimaliseren van infiltratie- of opslagstructuren, zowel zelfstandig als onderling verbonden binnen een project.

HYETOS biedt de mogelijkheid om inrichtingsscenario’s te ontwerpen en hun efficiëntie ten opzichte van de neerslag van het project te vergelijken. Deze gedetailleerde optimalisatie van de dimensionering draagt bij aan het verminderen van de projectkosten (landgebruik, werken en onderhoud) en schat de impact van de gebruikte technieken op de werking van het algemene gemeentelijke net. HYETOS introduceert een participatief gebruik dankzij het gebruik van dynamische 3D-simulaties. De visualisatie zorgt voor een betere communicatie en creëert verbinding tussen ingenieurs, besluitvormers en gebruikers.

HYETOS werd ontwikkeld door Cdi technologies [FR], met steun van de ADEME in het kader van het programma Investissements d'avenir.

 Beschikbaar via de volgende link: Hyetos [FR].

De tool INFO DRAINAGE

InfoDrainage

INFO DRAINAGE (voorheen XP DRAINAGE) is een betalende software bestemd voor een deskundig publiek dat vertrouwd is met CAD/GIS.

INFO DRAINAGE werd uitgegeven in 2016 en is de eerste software die gespecialiseerd is in het ontwerpen van systemen voor duurzaam regenwaterbeheer. INFO DRAINAGE werkt met een geïntegreerde GIS-interface. De intuïtieve weergaven in de vorm van tabellen en boven- en zijaanzichten bieden een algemene visualisatie van de voorzieningen die in het project geïntegreerd worden. Zo kunnen verschillende technieken getest, gedimensioneerd en geoptimaliseerd worden in de vorm van een ‘behandelingsketen’.

INFO DRAINAGE maakt het mogelijk om een algemene hydrologische analyse op te stellen en om scenario’s voor en na het project te vergelijken, waarbij verschillende types neerslag toegepast worden. De resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve analyses houden rekening met de wetgeving rond afvloeiing en concentraties van verontreinigende stoffen.

Deze professionele software zorgt voor tijdwinst bij de uitvoering van een project, het dimensioneren van de voorzieningen en de presentatie van de resultaten.

INFO DRAINAGE wordt verdeeld door INNOVYSE (voorheen XP SOLUTIONS), uitgever van gecertificeerde software.

Beschikbaar via de volgende link: INFO DRAINAGE.

De tool FAVEUR

Cerema

FAVEUR is een gratis tool die online rechtstreeks toegankelijk is.

Het is een gebruiksvriendelijke software die werd ontwikkeld voor operationele actoren die geïnteresseerd zijn in de aanleg van een groendak. Na het invoeren van een aantal parameters van het dak, die meestal gekend zijn bij een inrichtingsproject, berekent de tool de waterprestatie van het dak in kwestie.

Het initiatief voor de FAVEUR-tool werd genomen binnen het kader van het onderzoeksproject TVGEP  [FR] (Ontwerp van groendaken voor het stedelijk regenwaterbeheer), gestuurd door het WTCB met de medewerking van Cerema uit het Île-de-France.

Beschikbaar via de volgende link: FAVEUR [FR].

De tool SWMM

Storm Water Management Model (SWMM) is een gratis softwareprogramma ontwikkeld door de Environmental Protection Agency (EPA), het agentschap voor milieubescherming in de VS.

De interface van de software is in het Engels. De software wordt wereldwijd toegepast voor de analyse en het ontwerp van regenwaterbeheerprojecten, met name bij projecten voor het ontwerpen van monitoring in de VS. SWMM is een enorm uitgebreid softwarepakket, maar daar staat tegenover dat de tool weinig gebruiksvriendelijk en complex om aan te leren is.

Deze software lijkt in het eerste opzicht bestemd voor de Amerikaanse lokale overheden en openbare infrastructuren. SWMM biedt de mogelijkheid om de prestaties in te schatten van regenwaterbeheersystemen die hybride technieken (groene en grijze infrastructuur) kunnen bevatten. Het doel van het model is om lokale overheden te helpen bij het verminderen van de hoeveelheden afvloeiend water die door de rioleringsnetwerken worden beheerd.

Beschikbaar via de volgende link: SWMM [EN].

De tool InfoWorks – ICM

InfoWorks is een betalend softwarepakket ontwikkeld door Autodesk.

Met de tool kunnen complexe elementen van hydraulische en hydrologische netwerken snel en nauwkeurig worden gemodelleerd in een samenwerkingsomgeving.

Beschikbaar via de volgende link: InfoWorks ICM.

De Low Impact Development Treatment Train Tool (LID TTT)

Deze Canadese tool, is een aanpassing van de SWMM-software en wordt gratis aangeboden.

De tool is ontwikkeld om ontwikkelaars, adviseurs, gemeenten en landeigenaren te helpen bij het begrijpen en implementeren van duurzamere plannings- en ontwerppraktijken voor regenwaterbeheer in hun stroomgebieden.

De tool heeft als doel de jaarlijkse en gebeurtenisafhankelijke afvloeiingsvolumes en de verwijdering van vervuilende belastingen te analyseren aan de hand van de beste beheerpraktijken en LID-technieken (Low Impact Development). De LID TTT biedt voorlopige analyses van de waterbalans (zoals evapotranspiratie, afvloeiing, infiltratie) en schattingen van de verwijdering van verontreinigende stoffen voor verschillende scenario's aan.

Beschikbaar via de volgende link: Low Impact Development Treatment Train Tool  [EN].

De tool INReS

Dit gratis Oostenrijkse softwarepakketje is ontwikkeld door een groep experts in het kader van het onderzoeksproject INReS (Integration nachhaltiger Regenwasser­management-Tools in die Planungs- Ausführungs- und Bewirtschaftungs-Software (BIM)).

Deze tool heeft met name een ‘regenwater toolbox’ en biedt een vragenlijst die evolueert volgens de gegeven antwoorden. Dit is de basis van een onderzoeksproject dat nog niet erg ver gevorderd is. Op een later tijdstip zal een bètaversie worden overwogen om preciezere aanbevelingen te formuleren.

Beschikbaar via de volgende link: Regenwasser Toolbox [DE].