WAT04_top

Dossier | Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

Het afvalwaterbeheer op het perceel verbeteren

© MichaelGaida / Pixabay.com

Het afvalwater beheren door het ontwerp van de evacuatienetwerken te optimaliseren en door een zuivering in situ te overwegen met het oog op het hergebruik of de terugkeer ervan in de natuurlijke cyclus van het water.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het beheer van het afvalwater op het perceel te verbeteren:

  • Het volume van het afvalwater en de verontreinigingen aan de bron beperken
  • De kwaliteit van de evacuatienetwerken op het perceel garanderen
  • Een alternatieve methodologie voor het beheer van het afvalwater in het kader van specifieke projecten overwegen

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 23/11/2016

Code n° : G_WAT04 - Thema's : Water - Andere thema's : Vervuiling | Stedelijke landbouw | Afval | Onderhoud | Circulaire economie Stedenbouw - Gerelateerde project components : Afvalwater | Elektriciteit | Omgeving | Flora | Vloer