Terug naar

Wanden van luidruchtige lokalen

Isolatie van een technische ruimte

De technische installaties of activiteiten indijken in een gesloten lokaal is waarschijnlijk een van de doeltreffendste oplossingen om de akoestische isolatie tegenover naburige lokalen of de buurt te garanderen. De isolatie die de mantel rond een extern (bv. op het dak) gelegen technisch lokaal oplevert, bedraagt gemakkelijk 20 dB(A) en kan in sommige gevallen tot 40 dB bedragen.

Om goede prestaties te garanderen wat akoestische isolatie betreft, moet de mantel van het lokaal hermetisch zijn, samengesteld zijn uit relatief zware materialen (metselwerk enz.) of ontworpen zijn met wanden die steunen op het principe massa-veer-massa om de akoestische prestaties te verhogen (cf. dossier Het akoestisch comfort verzekeren). Bij renovatie kan verdubbeling van de wanden overwogen worden.

Eventuele 'lekken', zoals een deuruitsparing of een verluchtingsgat zullen – net zoals 'zwakke plekken' in de mantel, zoals een venster, deur, rolluikkast, dak enz. – het totale isolatieniveau van het lokaal aanzienlijk verzwakken.

In heel wat gevallen worden de technische lokalen voorzien om 'onderdak' te verlenen aan installaties, zonder echte geluidsisolatiedoelstelling. Ze dragen bij tot geluiddemping van de installaties, maar het is toch aangewezen om bijzondere aandacht te schenken aan de precieze ligging en de geluiddemping van de ventilatieopeningen.

Om de geluiddemping van het technisch lokaal te verbeteren kunnen ventilatieroosters met geluiddempers gebruikt worden. Ook de binnenwanden van het lokaal worden deels bekleed met akoestisch absorberende materialen om aanzwelling van het geluid binnen het lokaal te vermijden.

Akoestisch vermogen en akoestische druk

In sommige eenvoudige gevallen is het mogelijk het geluidsniveau dat een bron genereert te evalueren op basis van bepaalde kenmerken (niveau van akoestisch vermogen, richtingseffect van de bron). De volgende paragraaf geeft een relatie voor evaluatie van het geluidsniveau dat wordt gegenereerd op een bepaalde afstand, voor zover er niet te veel obstakels zijn.

Een geluidsbron verspreidt het vermogen Lw (of PWL) waaruit een geluidsdruk Lp (of SPL) volgt.

Het geluidsvermogen is intrinsiek verbonden met de uitrusting, terwijl de geluidsdruk evenzeer afhangt van de bron als van de kenmerken van de omgeving waarin de bron opgenomen is (weerkaatsingen, absorpties, geluidsdiffracties enz.) evenals de afstand en de atmosferische absorptie. Een waarde Lp, aangegeven zonder verwijzing naar de afstand, heeft geen betekenis.

De overgang van de ene naar de andere verloopt met de volgende formule, in vrij veld (openlucht, zonder obstakels en met verwaarlozing van atmosferische absorptie):

?image_lp.jpg?

Met

 • Lp het niveau van druk in decibels (dB) ;

 • Lw het niveau van akoestisch vermogen van de bron in decibels (dB) ;

 • r de afstand tussen de bron en de receptor in meter (m) ;

 • Q de richtingseffectfactor, verbonden met de geometrie van de omgeving die de bron omringt (zonder eenheden) en die volgens geval overeenkomt met :

  • Q=1 bij afwezigheid van obstakel ;

  • Q=2 in een vlak ;

  • Q=4 voor een hoek ;

  • Q=8 voor een hoek.

Puissance acoustique et pression acoustique-fr

Merk op dat de bron zelf niet altijd isotroop uitstraalt; er kunnen richtingseffectwaarden worden aangegeven.

Om verder te gaan dan eerste schattingen of wanneer een nauwkeurige evaluatie van het geluidseffect van een project wenselijk (of verplicht) is, wordt aangeraden een akoestiekspecialist te raadplegen en te betrekken bij het denkwerk rond het project. Deze laatste zal het denkwerk en de keuzes oriënteren op basis van modellen en voorspellingen.

Meer informatie over wandakoestiek:

Voorziening | Technische installaties

Voorziening | Aakoestiek van een massieve enkele wand

Voorziening | Akoestiek van een massieve dubbelde muur

Voorziening | Akoestiek van de vensters

Voorziening | Akoestiek van ventilatieroosters

Voorziening | Akoestiek van een lichte voorzetwand

Bijgewerkt op 01/01/2013