Terug naar

Ontwerp stappen

De keuze van een duurzaam materiaal voor de binnenvloerbekleding gebeurt vanaf het bouwontwerp en wordt verfijnd naarmate de ontwikkeling van het project vordert, tot de voltooiing van het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige vergunning. De hierna volgende informatie preciseert voor alle voorzieningen de aandachtspunten waarop u bij het ontwerp moet letten.

Renovatie

 • Overweeg het behoud van elementen die al aanwezig zijn.
 • Verzeker u ervan dat dit geen gevaren voor de gezondheid inhoudt.
 • Bepaal de aard van de ondergrond.

Verzeker een rationeel gebruik van de materialen.

 • Geen vloerbekleding aanwezig, ruwe oppervlakken

Definieer de vereisten waaraan het project moet voldoen.

Welke parameters beïnvloeden de keuze van het type binnenvloerbekleding?

 1. Functie van de ruimte en gebruiksintensiteit
 2. Invloed van de architecturale opzet
 3. Kenmerken en draagvermogen van de ondergrond
 4. Thermische inertie van de vloerbekleding
 5. Akoestisch comfort
 6. Benodigde frequentie en type van onderhoud
 7. Investerings- en onderhoudskosten

Kies voor de vloerbekleding binnenshuis een materiaal met een lage milieu-impact.

 • Basisprincipes
 • Hoe evalueert u de milieuwaarde van de vloerbekleding van minerale oorsprong?
 • Hoe evalueert u de milieuwaarde van de vloerbekleding van houtderivaten?
 • Hoe evalueert u de milieuwaarde van vast tapijt met natuurlijke vezels?
 • Hoe evalueert u de milieuwaarde van de vloerbekleding en vast tapijt van synthetische oorsprong?
 • Analyseer de mogelijkheid om gerecycleerd materiaal te gebruiken.

Beperk de uitstoot van vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

 • Impact van de plaatsingswijze op de gezondheid
 • Impact van de behandeling van sommige vloerbekledingen op de gezondheid

Kies voor een flexibel aanpasbaar ontwerp.

 • Respecteer de bouwhiërarchie.
 • Integreer het omkeerbaarheidsprincipe.
 • Bestudeer de evolutie van het gebruik van het gebouw.