Terug naar

Einde van de levensduur

Hergebruik ter plaatse, terugwinning

Overweeg bij renovatie de mogelijkheid om de bestaande vloerbekleding te laten liggen of te houden.

Overweeg de mogelijkheid om de materialen op het bouwterrein te hergebruiken. Zie ‘ Ontwerp '.

Voorzie de mogelijkheid voor hergebruik achteraf

  • De aanpassing, het demonteren of het hergebruik hangen af van de plaatsingstechniek van de vloerbekleding. Als het niet mogelijk is de elementen te scheiden zonder aan hun kwaliteit te raken, worden de mogelijkheden van hergebruik ernstig beperkt. Als er bv. geen lijm wordt gebruikt, zijn de elelementen bij een renovatie of afbraak gemakkelijk te demonteren en dus ook beter te recycleren.

Vermijd het gebruik van lijm en behandelingsproducten die de afbraak en het hergebruik van de vloerbekledingsmaterialen beperken.

  • Vastgelijmde materialen zullen achteraf moeten worden afgetrokken of gescheurd, wat hun hergebruik onmogelijk maakt (tenzij ze voor een andere bestemming worden gebruikt).
  • Ook materialen die ter plaatse worden gegoten, zijn moeilijk te hergebruiken.
  • Materialen die door ineensluiting geplaatst zijn of niet vastgemetseld of gegoten zijn, zijn daarentegen gemakkelijk te demonteren en te hergebruiken.

Mogelijkheid van hergebruik

Opmerkingen

Massief hout / laminaat / meerlagig / gelamelleerd parket

Bij zwevende installatie of ineensluiting is hergebruik mogelijk!

Steenachtige en keramische materialen

Bij plaatsing op een zandbed is hergebruik mogelijk!

Geschuurd/gepolijst/behandeld beton

x

Doorlopende vloerbekleding die ter plaatse wordt gegoten, kan niet meer worden gedemonteerd en hergebruikt.

Pool van natuurlijke of synthetische vezels

/X

Deze types vloerbekleding worden over het algemeen gelijmd, wat hun eventuele hergebruik onmogelijk maakt.

Bij plaatsing door opspanning is achteraf demonteren en hergebruiken mogelijk.

Zwevende tapijttegels zijn heel gemakkelijk te demonteren en te hergebruiken.

Kurk

/X

Wanneer het kurk door ineensluiting wordt geplaatst, kunnen deze tegels achteraf worden gedemonteerd en hergebruikt.

Wordt het kurk echter onder de vorm van stroken of rollen geleverd, dan worden deze vastgelijmd. In dit geval is het kurk achteraf dus niet herbruikbaar.

Linoleum

X

Deze types vloerbekleding worden over het algemeen gelijmd, wat hun eventuele hergebruik onmogelijk maakt.

Vinyl

X

Deze types vloerbekleding worden over het algemeen vastgelijmd, wat hun eventuele hergebruik onmogelijk maakt.

Doorlopende vloerbekleding

x

Doorlopende vloerbekleding die ter plaatse wordt gegoten, kan niet meer worden gedemonteerd en hergebruikt.

Recyclering

Einde levenscyclus en recyclagemogelijkheden

  • Het is belangrijk te weten of er een scenario voorhanden is voor het einde van de nuttige levensduur van het materiaal.

Het beheer van het afval van het werkterrein moet voldoende gedetailleerd beschreven zijn in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aannemer er bij de prijsberekening en in de uitvoeringstermijn rekening mee kan houden.

Welke zijn de theoretisch mogelijke scenario's voor vloerbekledingsmaterialen op het einde van hun nuttige levensduur?

  • Houten vloeren, tegels van terracotta, steen, beton enz. kunnen in recyclagenetwerken terecht. Zie de website Opalis.
  • De recyclage van laminaatparket stelt een probleem: de verschillende lagen zijn onderling vastgelijmd, waardoor ze niet in mooie stukken kunnen worden gescheiden. Afhankelijk van de aard van de gebruikte producten kunnen bij het verbranden (energetische opwaardering) bovendien giftige stoffen vrijkomen.

De onderstaande tabel, opgesteld naar de MARCO-gids, kan dienen als gids bij het afvoeren van vloerbekledingsafval.

Mogelijke kanalen

Opmerkingen (afzetmogelijkheid, recyclagevoorbeeld enz.)

Te verkiezen kanaal

Opwaardering

Verwijdering

-

Te verwerpen kanaal

Hergebruik

Recyclage

Energetische opwaardering

Verbranding (zonder terugwinning van energie)

Afval storten

Parket van massief hout

Behandeld hout (geschilderd, gevernist enz.)

Terugname door een erkende ophaaldienst.

Recyclage door vergruizing. Brandstof.

Hergebruik voor bekistingssystemen.

Niet-behandeld hout

-

Hergebruik van het volledige element, hergebruik voor bekistingssystemen, fabricage van pl anken, spaanplaten, zaagsel of spaanders

Spaanplaten, gelamelleerd-gelijmde platen

Terugname door een erkende ophaaldienst.

Zichtbaar beton

Beton en mortel

-

--

Recyclage door vergruizing om te hergebruiken als granulaten

Keramiek (tegels)

--

Recyclage door vergruizing voor hergebruik

Natuursteen

---

Hergebruik van tegels

Recyclage door vergruizing voor hergebruik

Andere:

Gemengd bouw- en afbraakafval (dat geen gevaarlijk afval bevat)

--

Het herbruikbaar materiaal demonteren

De informatie met betrekking tot recyclage is gebaseerd op de huidige recyclagemarkt in België.