Voorbeld

Bron: CERAA © Leefmilieu Brussel

Brussels huis

Appartementsgebouw

Entitteiten

Sélectie

Bewoners

Entitteiten

Sélectie

Bewoners

Huis

Ja

4

4 App. 2 kamers

Nee

  

6 App. 3 kamers

Nee

 

Kantoren

Ja

15

Raming van de herbruikbare hoeveelheid hemelwater

Brussels huisAppartementsgebouw

Jaarlijkse neerslag (liter/m²)

780

780

Dakoppervlakte 1 (S1) (m²)

60

200

Type / bergingscoëfficiënt

dakpannen

0,75

extensief groendak

0,50

Filtertype / filterrendement

cycloonfilter

0,90

cycloonfilter

0,90

Windrichtingscoëfficiënt

zadeldak

1,00

plat dak

1,00

Dakoppervlakte 2 (S2) (m²)

18,00

75,00

Type / bergingscoëfficiënt

extensief groendak

0,50

extensief groendak

0,50

Filtertype / filterrendement

cycloonfilter

0,90

cycloonfilter

0,90

Windrichtingscoëfficiënt

plat dak

1,00

plat dak

1,00

Totale dakoppervlakte (S) (m²)

78

275

Jaarlijks opgevangen hoeveelheid (liter/jaar)

37 908

96 525

Dagelijks gemiddelde (Qj) (liter/dag)

104

264

Selectie van de behoeften (B)

Brussels huisAppartementsgebouw

Behoeften woning

l/dag/pers.

l/dag

selectie

l/dag

l/dag

selectie

l/dag

Spoeling toiletten

40

160

Nee

1.440

Nee

Onderhoud

10

40

Ja

40

360

Nee

Wassen

15

60

Ja

60

540

Nee

Persoonlijke hygiëne

36

144

Nee

1.296

Nee

Afwas

8

32

Nee

288

Nee

Voeding

5

20

Nee

180

Nee

Behoeften van de activiteiten

l/dag/pers.

l/dag

selectie

l/dag

l/dag

selectie

l/dag

Spoeling toiletten

12

0

Nee

180

Ja

180

Onderhoud

3

0

Nee

45

Ja

45

Overige

0

Nee

0

Nee

Totaal van de geselecteerde behoeften (B)

100

225

Benadering van het volume van de tank (V)

Brussels huisAppartementsgebouw

GSV

S x 33 l/m²

2.574 l

9.075 l

VMM

S x 50 l/m²

3.900 l

13.750 l

Autonomie van 30 dagen

B x 30 dagen

3.000 l

6.750 l

Aanpassing van het volume van de tank (V)

Brussels huisAppartementsgebouw

Omrekening van het opslagvolume in m³ voor 100 m² dakoppervlak (V/S) x 100 m² [m³ / 100 m²]

GSV

3,30

3,30

VMM

5,00

5,00

Autonomie van 30 dagen

4,00

2,88

Omrekening van de geselecteerde behoeften in liter per dag voor 100 m² dakoppervlak (B/S) x 100 m² [l/dag/100 m²]

128

82

Bron: VMM © Leefmilieu Brussel

Commentaar bij de aanpassing :

Brussels huis :

De tank is af en toe leeg (1 tot 3%). Een opslagvolume van 5 m³ lijkt geschikt voor het gekozen gebruik.

Appartementsgebouw :

De tank is nooit leeg. Ze is waarschijnlijk te groot, met een risico van stagnatie van het opgeslagen water.