Terug naar

Instrumenten

Vademecum circulair gebouw *** lien vademecum ***

Dit instrument voor bouwheren sluit aan bij de in dit dossier gevolgde aanpak.

Hiermee kan een circulaire economie worden geïntegreerd in de bestekken.

Link naar checklist en vertaald document van BAMB

Aan de hand van deze checklists kunnen de ruimtelijke en omkeerbare ontwerpprincipes worden geïntegreerd in het projectontwerp.

Bijgewerkt op 16/03/2023