Case studies

De procedures en aanbevelingen die we in deze gids voorstelden, werden uitgewerkt dankzij de expertise verzameld bij de opvolging van proefprojecten. Deze worden hier kort voorgesteld. De tabel van bijlagen van de verschillende stappen van het ontwerp bevat aanvullende informatie of typedocumenten die afkomstig zijn van deze projecten.

Meer project?

Bijgewerkt op 22/04/2020