Terug naar

Aanstelling van de EPB-adviseur

UN-grisF
UAN-grisF
URL-grisF
URS-grisC

In het geval van Nieuwe, met Nieuw Gelijkgestelde en Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheden:

Uiterlijk op het moment van de opstelling van het EPB-voorstel moet een erkende EPB-adviseur worden aangesteld door de EPB-aangever.

UN-grisC
UAN-grisC
URL-grisC
URS-grisF

In het geval van Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden:

  • Met een architect: de opvolging van de EPB-eisen wordt verzekerd door de architect, tenzij de EPB-aangever (bouwheer) op vrijwillige basis zou hebben beslist om hiervoor een EPB-adviseur aan te duiden.
  • Zonder architect: de EPB-aangever volgt de EPB-procedure zonder daarin door een architect of EPB-adviseur te worden bijgestaan. In elke gemeente staat een EPB-agent ter beschikking van de EPB-aangevers om hen te informeren over de procedure en de eisen die moeten worden nageleefd.
2015
Sinds 2015 wordt de EPB-adviseur aangesteld voordat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend.

Meer informatie over de verplichtingen en de verantwoordelijkheden van de EPB-adviseur vindt u in Deel 3 Actoren – Hoofdst 4 EPB-adviseur.

Bijgewerkt op 05/10/2020