Terug naar

Nieuwe EPB-eenheid

Een Nieuwe EPB-eenheid is een EPB-eenheid:

  • waarvan het project aan een stedenbouwkundige vergunning is onderworpen,
  • en het voorwerp uitmaakt van bouwwerken.

Betroffen werken

Onder bouwwerken verstaat men de definitie van “bouwen” zoals in art. 98, § 1. 1° van het BWRO is vastgelegd:

“ ... onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een kunstwerk of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, op de grond of op een bestaand bouwwerk is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden.”

Bijvoorbeeld: een huis gebouwd op onbebouwde grond, de toevoeging van een Wooneenheid op het dak van een gebouw,...

Aandacht

Als er geen bestaand volume is, vermeld in de SV-aanvraag, en er een nieuwe EPB-eenheid wordt gebouwd, wordt die automatisch als Nieuwe EPB-eenheid beschouwd.

Als er geen bestaand volume is, vermeld in de SV-aanvraag, en er een nieuwe EPB-eenheid wordt gebouwd die steunt op een dakrand of een bestaand stuk muur, kan het niet worden beschouwd als een renovatie en zal het dus als een Nieuwe EPB-eenheid worden beschouwd.

Als er al een bestaand volume is, vermeld in de SV-aanvraag, dat volledig wordt afgebroken en er een nieuwe EPB-eenheid wordt gebouwd, zal die automatisch als een Nieuwe EPB-eenheid worden beschouwd.

Als er al een bestaand volume is, vermeld in de SV-aanvraag, en er een deel wordt behouden, gaat het om een renovatie. In dat geval wordt het percentage van de aan de warmteverliesoppervlakte uitgevoerde werken gecontroleerd om de EPB-aard van de werken te bepalen dat ofwel een met Nieuw Gelijkgestelde EPB-eenheid (NGE), een Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheid (ZGE) of een Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid (EGE) zal zijn.

Bijgewerkt op 05/10/2020