Terug naar

Definitie van de 18 functionele delen

FUNCTIONELE

DELEN

DEFINITIES
Deel van een energiesector ...

VOORBEELDEN
Functie terug te vinden in gebouwen of bestaande uit lokalen zoals:

Logeerfunctie

... waar mensen slapen en zich wassen en waar geen specifieke zorgen worden verstrekt.

 • hotels, herbergen, jeugdherbergen, motels,

 • pensions,

 • internaten,

 • legerkazernes, brandweerkazernes,

 • daklozenopvangcentra,

 • vluchtelingenopvangcentra,

 • gevangenissen,

 • gebouwen met woningen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 18 m² of zonder alle eigen woonvoorzieningen (WC, bad/douche, kitchenette) zoals bijvoorbeeld bepaalde studentenkoten,

 • ...

Kantoor

... waar de mensen een van de volgende activiteiten uitoefenen:

 • werk dat verband houdt met het beheer of de administratie van een onderneming, een openbare dienst, een zelfstandige of een handelaar,

 • uitoefening van een vrij beroep dat intellectuele diensten verleent,

 • activiteiten van ondernemingen die diensten verlenen én waar de mensen meestal overdag en tijdens de weekdagen aanwezig zijn én vaak aan een bureau zitten.

 • postkantoren, politiegebouwen,

 • makelaarskantoren voor vastgoed,

 • financiële instellingen,

 • gerechtelijke instanties en overheidsinstellingen,

 • hoven en rechtbanken en hun griffies, justitiepaleis,

 • advocatenkantoren,
 • gemeentehuis, openbare gebouwen,

 • zetel van een verzekeringsmaatschappij,

 • administratiekantoren van een bedrijf,

 • ...

Onderwijs

... waar theoretische of praktische lessen worden gegeven (behalve sportlessen).

 • kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, internaten,

 • universiteiten, hogescholen,

 • gebouwen voor volwassenenonderwijs,

 • centra voor continue opleiding,

 • kunstacademies,

 • ...

Gezondheidszorg met verblijf

... waar medische zorgen aan personen worden verstrekt én waar die personen 's nachts verblijven.

 • ziekenhuizen,

 • klinieken,

 • psychiatrisch ziekenhuis,

 • rusthuizen,

 • ...

Gezondheidszorg zonder verblijf

... waar medische zorgen aan personen of dieren worden verstrekt én waar die personen 's nachts niet verblijven.

 • ziekenhuizen,

 • klinieken,

 • poliklinieken,

 • verzorgingscentra,

 • medische en paramedische praktijken,

 • revalidatiecentra,

 • consultatie- en behandelingslokalen van artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, dierenartsen,

 • kinderdagverblijven,

 • ...

Gezondheidszorg, operatiezalen

... waar chirurgische ingrepen en anesthesie-reanimatiehandelingen worden uitgevoerd, en de bijbehorende lokalen die nodig zijn voor het goede verloop van de interventie.

 • ziekenhuizen,

 • klinieken,

 • poliklinieken,

 • ...

Bijeenkomst lage bezetting (1)

... waar personen worden onthaald, bijeengebracht, tijdelijk verblijven of aanwezig zijn tijdens een deel van de dag, waarin een lage bezettingsgraad voorkomt (1).

 • onthaalruimtes in een hotel,

 • onthaalruimtes in een ziekenhuis,

 • expositieruimtes in een museum, een kunstgalerij,

 • bibliotheken,

 • bagage-afhaalruimte in een luchthaven,

 • ...

Bijeenkomst hoge bezetting (2)

... waar personen worden onthaald, bijeengebracht, tijdelijk verblijven of aanwezig zijn tijdens een deel van de dag, waarin een hoge bezettingsgraad kan voorkomen(2).

 • restaurants, brasserieën, snackbars en cafés (uitgezonderd de keuken),

 • bioscoop, schouwburg, concertzalen,

 • discotheken,

 • conferentiezalen,

 • ruimten voor evenementen,

 • ...

Bijeenkomst, cafetaria / refter

... toegankelijk voor het publiek voor een beperkte tijd (± 3 uur), en waar mensen eten.

 • bedrijven,

 • kantoorgebouwen

 • culturele instellingen,

 • sportfaciliteiten,

 • scholen,

 • ...

Keuken

... waar maaltijden worden voorbereid en/of samengesteld, met uitzondering van kitchenettes en leskeukens.

 • restaurants,

 • sommige scholen,

 • sommige kantoorgebouwen,

 • ...

Handel

... vrij toegankelijk voor publiek, waar diensten worden verleend of roerende goederen worden verkocht.

 • supermarkten, grootwarenhuizen,

 • winkels,

 • winkelcentra,

 • kapsalons,

 • slagerijen, bakkerijen,

 • apotheken,

 • begrafenisondernemingen,

 • loketgedeelte gemeentehuis, bankkantoor, postkantoor,

 • benzinestations,

 • ...

Sport, sporthal / sportzaal

... waar sport-, recreatieve of gymnastiekactiviteiten plaatsvinden, bij een lagere binnentemperatuur (lager dan 18°C).

 • polyvalente sportzalen,

 • gymzalen in een school,

 • ...

Sport, fitness / dans

... waar sportactiviteiten plaatsvinden bij een gemiddelde binnentemperatuur (gelijk aan of hoger dan 18°C).

 • danszalen,

 • judozalen,

 • fitnessruimten,

 • ...

Sport, sauna / zwembad

... waar wellness- en zwemactiviteiten plaatsvinden.

 • thalassocentra,

 • aquatische recreatiegebieden,

 • zwembaden,

 • sauna's,

 • ...

Technische ruimten

... waar we de lokalen vinden met uitsluitend technische installaties.

 • HVAC-lokalen,

 • stookruimtes,

 • serverlokalen,

 • ...

Gemeenschappelijk (3)

... waar er lokalen zijn die meerdere functionele delen gemeen hebben.

 • gangen,

 • traphallen en liftkokers,

 • sanitair, douches,

 • kitchenettes,

 • ...

Andere

... waarvan de activiteit niet wordt bepaald door de bovengenoemde functionele onderdelen.

 • opslagruimten, bergruimten,

 • hondenasiels,

 • ...

Onbekende functie (4)

... waarvan de functie nog onbekend is.

 • casco-constructies,

 • ...

Bron: Leefmilieu Brussel

(1) Als lage bezettingsgraad wordt een gebruiksoppervlakte van 2,5 m² per persoon of hoger beschouwd.

(2) Als hoge bezettingsgraad wordt een gebruiksoppervlakte van minder dan 2,5 m² per persoon beschouwd.

(3) Het is belangrijk om het functionele deel “Gemeenschappelijk” niet te verwarren met de EPB-eenheid “Gemeenschappelijk Deel”:

 • het functionele deel “Gemeenschappelijk” bevindt zich altijd binnen eenzelfde EPN-eenheid en bedient meerdere functionele delen,
 • de EPB-eenheid “Gemeenschappelijk Deel” is een volwaardige EPB-eenheid en bedient meerdere andere EPB-eenheden.

Verschil tussen: “EPB-eenheid Gemeenschappelijk Deel” en “functioneel deel Gemeenschappelijk van een EPN-eenheid” (doorsnede)

10-P5-image329

Legende

 

13

 

14

2 EPW-eenheden

 

15

1

Functioneel deel Kantoren

2

3

Functioneel deel Gemeenschappelijk

Bron: Leefmilieu Brussel

(4) Hoewel dit functioneel deel is opgenomen in het richtlijnenbesluit, is het eigenlijk niet van toepassing in het kader van het luik “EPB-werkzaamheden” dat het voorwerp is van het huidige vademecum. Een stedenbouwkundige vergunning vereist immers dat elk lokaal een bestemming krijgt, zodat er geen deel “onbekend” kan zijn. Ter informatie wijzen we erop dat dit functioneel deel “onbekend” kan worden gebruikt in het kader van het luik “EPB-certificatie”.

Laatste herziening op 05/10/2020