Terug naar

Meetcode

De vloeroppervlakte van de EPB-eenheid wordt berekend op basis van:

  • de buitenafmetingen (buitenvlakken van de wanden).

Dit betekent dat de dikte van de wanden in de vloeroppervlakte inbegrepen is. Naar analogie met het beschermd volume moet hiermee voor de helft rekening worden gehouden wanneer een wand de EPB-eenheid van een andere EPB-eenheid of een ander beschermd volume scheidt. De andere helft wordt in rekening gebracht in de andere EPB-eenheid of het ander beschermd volume.

De vloeren worden geacht aan één stuk door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking door binnenmuren en –wanden, kokers, trappenhuizen en liftschachten.

Vides en schalmgaten (= open ruimten die ontstaan bij het ontbreken van een vloer) met een oppervlakte groter dan 4 m² worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de vloeroppervlakte van de eenheid.

  • en met een vrije hoogte van minstens 2,10 m in alle lokalen.

De vloeroppervlakte van de eenheid wordt uitgedrukt in [m²].

2.1.  Vides groter dan 4 m²

Alle vides met een oppervlakte groter dan 4 m² worden niet meegeteld in de berekening van de vloeroppervlakte van de EPB-eenheid.

Voorbeeld van een vide (plattegrond)

18-P6-surf-pl-vide_image428

Legende

27

Vide

Bron: Leefmilieu Brussel

2.2.  Vrij hoogte

De vrije hoogte van 2,10 m die in aanmerking moet worden genomen, is de netto hoogte tussen de verhoogde vloer en het verlaagde plafond.

In het geval van een vloerplaat onder een hellend dak wordt enkel de vloeroppervlakte met een minimale vrije hoogte van 2,10m in rekening genomen.

Vrije hoogte vanaf 2,10 m om de vloeroppervlakte te bepalen (doorsnede)

Bron: Leefmilieu Brussel

2.3.  Onbekende dikte van de wanden

Naar analogie met het beschermd volume moeten - als de dikte van de wanden bij een bestaand gebouw onbekend is - de binnenafmetingen (=netto) worden genomen en moet er rekening worden gehouden met de volgende diktes:

  • Buitenwand (in de betekenis van EPB, wand die de scheiding vormt tussen het beschermd volume en de buitenlucht of de bodem): 30 cm.
  • Binnenwand (in de betekenis van EPB, wand die de scheiding vormt tussen het beschermd volume en een al dan niet verwarmde aangrenzende ruimte): 15 cm.

    Bij deze waarde wordt al rekening gehouden met de helft van de dikte van de wand; ze hoeft dus niet meer door twee te worden gedeeld.

  • Binnenwand (in de gewone betekenis): 15 cm.

2.4.  Toegelaten vereenvoudigingen

Net als voor het beschermd volume mag bij het bepalen van de vloeroppervlakte een incidentele nis of uitsparing en een incidenteel uitspringend bouwdeel worden genegeerd, indien het grondvlak daarvan kleiner is dan 0,50 m².

Deze vereenvoudiging is enkel toegestaan als deze bij het bepalen van het beschermd volume ook werd gemaakt.

Toegelaten vereenvoudiging om de vloeroppervlakte te bepalen (plattegrond)

 

20-P6-surf-pl-simpl-plan-BE

Legende

22
23

Vide > 4 m2: maakt geen deel uit van de vloeroppervlakte.

1

Nis < 0,5 m2: maakt deel uit van de vloeroppervlakte (en van het beschermd volume).

2

Buitenkolom: maakt geen deel uit van het beschermd volume (en ook niet van de vloeroppervlakte).

3

Nis ≥ 0,5 m2: maakt geen deel uit van de vloeroppervlakte (en ook niet van het beschermd volume).

4

Uitsprong < 0,5 m2: maakt geen deel uit van de vloeroppervlakte (en ook niet van het beschermd volume).

Bron: Leefmilieu Brussel

2.5.  Vloeroppervlakte van de functionele delen

De vloeroppervlakte van het functionele deel wordt op dezelfde manier berekend als de vloeroppervlakte van de EPB-eenheid.

De vloeroppervlakte van de EPN-eenheid is de som van de vloeroppervlakten van de functionele delen van de eenheid.

Net als voor de EPB-eenheden zoals beschreven in het punt meetcode moet deze voor een wand tussen twee functionele delen voor de helft in rekening worden gebracht in elk functioneel deel. Zo stemt de som van de functionele delen overeen met de vloeroppervlakte van de EPN-eenheid.

Bepaling van de vloeroppervlakte van de functionele delen van de EPN-eenheid (plattegrond)

21-P6-surf-pl-PF-plan-BE

Legende

22

Vloeroppervlakte van het functionele deel 1

20

Vloeroppervlakte van het functionele deel 2

29

Grens vloeroppervlakte tussen 2 functionele delen

Bron: Leefmilieu Brussel

Bijgewerkt op 05/10/2020