Terug naar

Regeling

Er worden geen specifieke eisen met betrekking tot de regeling gesteld voor de EPB-Wooneenheden.

De openingen voor de toevoer en afvoer van lucht kunnen uitgerust zijn met een regelinrichting die op basis van de luchtkwaliteit, de winddruk of de concentratie aan CO2 of waterdamp werkt.

Voor de NE, NGE en, vanaf 2023, ZGE EPB-wooneenheden worden de vraaggestuurde ventilatiesystemen in rekening gebracht in de EPW-methode via een reductiefactor die gebruikt wordt voor de bepaling van de warmteoverdrachtscoëfficiënt door hygiënische ventilatie.

Een vraaggestuurd ventilatiesysteem is een ventilatiesysteem met een automatische sturing dat minstens een detectie van de ventilatiebehoefte omvat en een regeling van het ventilatiedebiet in functie van die behoefte.
Bijgewerkt op 23/03/2023