Terug naar

Geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS afgeschaft vanaf 2021)

2021

Vanaf 2021 is de geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS) afgeschaft als gevolg van de versterking van de EPB-eisen vanaf deze datum.

Vanaf 01/01/2021 moeten alle nieuwe EPB-eenheden immers beantwoorden aan de EPB-eisen van “zero energieverbruik”, wat overeenstemt met het verbruiksniveau dat in de GHS bestudeerd moest worden.

De geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS) moet men:

  • zien in het licht van een verbruiksreductiedoelstelling van 20 % voor 2020 en van 50 tot 85 % voor 2050,
  • zien in het licht van zowel de stijging van de vraag naar energie als de evolutie naar schaarser wordende hulpbronnen, hetgeen neerkomt op een stijging van de energieprijzen,
  • zien in het licht van het ontwerp van een “zero energy”-gebouw vanaf 1 januari 2021.

De geïntegreerde haalbaarheidsstudie (GHS) heeft ten doel om aan de bouwheer een aantal varianten voor te stellen die erop gericht zijn om enerzijds de energieprestaties van het project te verbeteren en anderzijds de kosten te drukken. Afhankelijk van het type eenheden moet een “zero energy”- en/of een “passieve” variant worden voorgesteld.

Die studie bestaat onder meer uit een modelvorming van het gebouw, een berekening van de energieprestatie en een eventuele simulatie van het thermische en ventilatiegedrag, met de bedoeling om de energievraag te verlagen. Gelijktijdig worden in de studie de mogelijkheden geanalyseerd om een beroep te doen op hernieuwbare energieproductiebronnen.

Het is aangeraden om de studie te laten uitvoeren door een studiebureau dat gespecialiseerd is in energieontwerp, dat daarbij de opdracht krijgt om de architect en de EPB-adviseur te begeleiden vanaf het eerste ontwerp.

Die energieontwerpstudie moet tijdens de voorontwerpfase worden uitgevoerd (en idealiter vanaf het ruwe ontwerp), zodat de termijn voor het indienen van de studie bij Leefmilieu Brussel kan worden gerespecteerd en om punten van “no return” tijdens een latere fase te voorkomen.

Dit hoofdstuk werkt de richtlijnen uit die moeten worden gevolgd voor de goede uitvoering van de geïntegreerde haalbaarheidsstudie.

Bijgewerkt op 08/04/2021