Terug naar

Eisen voor de EPB-eenheden NR ZGE en EGE

De activering van de eisen in verband met de hygiënische ventilatie van de Zwaar Gerenoveerde of Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid NR hangt af van het feit of er:

  • of, van 07/2017 tot en met 12/2022, een bestaand droog lokaal met vervanging of toevoeging van een of meer vensters,
2023
  • of, vanaf 01/2023, een bestaand lokaal met vervanging, toevoeging of verwijdering van een of meer vensters.

Om te voldoen aan de eisen van de hygiënische ventilatie van de Zwaar Gerenoveerde of Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid NR, moet een deel van het ventilatiesysteem dat voldoet aan de eisen die van toepassing zijn op dit deel, in de desbetreffende lokalen zijn geïnstalleerd.

3.3.1. Ventilatie-eisen voor een nieuw gecreëerd lokaal

Een nieuw gecreëerd lokaal is uitgerust met luchttoevoer- en/of luchtafvoervoorzieningen volgens de aard van het lokaal, in overeenstemming met de ventilatie-eisen voor de NE en NGE zoals beschreven in de punten Debietenmin en kwaliteit van de binnenlucht, Luchtkwaliteit van de toevoerdebieten, Luchttoevoeropeningen en Luchtafvoeropeningen.

3.3.2. Ventilatie-eisen voor een bestaand lokaal met vervanging, toevoeging of verwijdering van een of meer vensters

Van 07/2017 tot 12/2022, als in een bestaand droog lokaal vensters worden vervangen of toegevoegd, is dit lokaal uitgerust met luchttoevoervoorzieningen in overeenstemming met de ventilatie-eisen voor de NE en de NGE beschreven in de punten Debietenmin en kwaliteit van de binnenlucht, Luchtkwaliteit van de toevoerdebieten en Luchttoevoeropeningen.

Wat de eis inzake het debietmin van luchttoevoer betreft, moet dit lokaal voldoen aan:

De ventilatie-eisen met betrekking tot de luchtafvoeropeningen voor een bestaand vochtig lokaal met vervanging, toevoeging of verwijdering van venster(s) zijn opgeheven.

2023

Vanaf 01/2023, als in een bestaand lokaal vensters worden vervangen, toegevoegd of verwijderd, is dit lokaal uitgerust met luchttoevoervoorzieningen of luchtafvoervoorzieningen in overeenstemming met de ventilatie-eisen voor de NE en de NGE beschreven in de punten Debietenmin en kwaliteit van de binnenlucht, Luchtkwaliteit van de toevoerdebieten, Luchttoevoeropeningen en Luchtafvoeropeningen.

Wat de eis inzake het debietmin van luchttoevoer betreft, moet dit lokaal voldoen aan:

Laatste herziening op 23/03/2023