Terug naar

Met nieuw gelijkgestelde EPB-eenheid

Een met Nieuw Gelijkgestelde EPB-eenheid is een EPB-eenheid:

 • die het voorwerp uitmaakt van werken waarvan minstens een deel onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning,
 • 2017
  en indien er bouwwerken en/of afbraak-/heropbouwwerken zijn die de energieprestatie over minstens 75% van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden, alle werken vermeld in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in rekening gebracht,
 • 2017
  en met de plaatsing en/of de vervanging van alle technische EPB-installaties.

Betroffen werken

Onder bouwwerkzaamheden en/of afbraak-/heropbouwwerken aan de warmteverliesoppervlakte wordt verstaan:

 • bouwwerken (bv. nieuwe uitbreiding)

  en/of

 • werken die een voorafgaande afbraak vereisen (bv. vervanging van een gevel, vervanging van de ramen).

Voorbeeld: een ontmanteld gebouw waarvan alleen de structuur wordt bewaard (vloerplaat en paal-balksysteem).

Onder plaatsing en/of vervanging van alle technische EPB-installaties worden :

 • alle technische installaties van de EPB-eenheid verstaan, d.w.z. alle systemen zoals bepaald in het BWLKE. Onder systeem wordt het geheel van de componenten nodig om de goede werking van het zogenaamde systeem te verzekeren, verstaan.
Aandacht
Alle renovatiewerken die worden uitgevoerd aan een bestaande en behouden warmteverliesoppervlakte en de energieprestatie beïnvloeden (bv. isolatie van een bestaande gevel), worden in de 75% niet in aanmerking genomen.
2015
Sinds 2015 zijn de uitbreidings- en vloeroppervlaktecriteria geschrapt.
Bijgewerkt op 08/04/2021